-1 40- 10 Ten behoeve van de kanalisatie wordt de eerste molen aan de Hoornse vaart (vanaf Alkmaar gezien) gesloopt 15 De wekelijkse wasdag moet niet meer massaal op maandag gebeuren, want dit geeft problemen in de gasleve- rantie. De gasfabriek van Langedijk en St.Pancras heeft ieder dorp een eigen wasdag toegewezen. St.Pancras moet op woensdag wassen, het Zuideinde op donderdag. Overtreders worden gestraft. Een vijftal bommen vielen in de nabijheid van de Twuyverweg. 22 Duitsland valt Rusland aan. 27 Vordering van non-ferro metalen. Als inleveradres is aangewezen de garage van D. Minnesma. juli 22 In Sint-Pancras verdwijnen steeds meer tomatenkas- sen. Nu zijn er opnieuw een tiental verkocht. aug 1 Het KANTONGERECHT te ALKMAAR veroordeelde C. de G. uit St.Pancras wegens overtreding der verduisteringsvoor schriften tot 3,- boete éénmaal 1,- of tweemaal een week tuchthuisstraf P. W. te Koedijk kreeg voor dezelfde overtreding 3,- boete of twee dagen hechtenis. 17 Ds. Krop wordt gevangen genomen 18 Er worden vletten vol zand van St. Pancras naar Broek vervoerd. 25 Dokter Destrée wordt gearresteerd. Wel, in Alkmaar werden we afgeblaft en stijf gescholden door die Duitse officier. Het werd ons duidelijk dat de schooltassen van de Pancrasser jeugd, althans volgens hem, lectuur bevatten die zowel voor het Duitse leger als de N.S.B. zwaar beledigend waren en dat wij dat kwaad maar lieten voortwoekeren en dat hij zich bezon op zware straf fen voor zulk nalatig onderwijzend personeelZodra hij de kans schoon zag, ging burgemeester Kroonenburg hiertegen in. Die zei dat dit beslist geen kinderen konden zijn van onze scholen om de dóódsimpele reden dat niemand van onze leerlingen met een schooltas gewapend naar school ging. Kinderen, die door het dorp fietsten, afkomstig uit de Langedijker dorpen, die Alkmaarse scholen bezochten, hadden vaak wel een schooltas. Maar de leerlingen van de Pancras ser scholen kon dit niet worden aangewreven. Nadat we hadden toegezegd om onze kinderen te waarschuwen zich niet met dergelijke lectuur op te houden, konden we weer vertrekken.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 146