-139- april mei juni 7 Mevr. A.Mol-Over uit Koedijk schrijft per inge zonden brief: Nu er vanwege de schaarste geen brandstofbon nen meer worden verstrekt zouden degenen die aangesloten zijn op het gas hen die dit niet zijn, kunnen helpen. Anders moeten zij in de kou zitten Wie wel brandstof heeft zou 's zondags een gezin, dat in de kou zit, kunnen uitnodigen.DIT IS DE WARE WINTERHULP 3 Het bestuur van het Witte Kruis stelt de hier tijdelijk wonende Heldersen gelijk met de leden. Hoewel het nu verboden is om kievitseieren te zoeken gebeurt dit nog steeds en wordt er meermalen over de bebouwde akkers gelopen. Hier is werk voor de politie. 7 WINDHOOS over St.Pancras. Bij Van Twisk werden 7 één-ruiters van een plantenbak gelicht en iets verder neergesmeten. 3 Met twee zoontjes en een vriendje (Anne van der Bijl) was de heer Kortleven gaan zeilen op het Alkmaarder meer. Plotseling sloeg de boot om. Kortleven, een goed zwemmer, wist twee van de jongens op de omgeslagen boot te krijgen, de derde jongen ging verschillende malen onder water en kon ternauwernood worden gered. Kortleven zelf werd deze inspanning teveel en verdronk. Pas enkele dagen later werd zijn lichaam gevonden. De heer P.L.Wapenaar, oud hoofd van een school in Ymuiden, vertelde dat hij gedurende de mobi lisatie, toen meester Reuter werd opgeroepen om als mili tair dienst te doen, diens tijdelijke onderwijs-vacature had waargenomenToen door het plotseling overlijden van de heer Kortleven het bestuur opnieuw in moeilijkheden kwam, vroeg men hem om ook deze tijdelijke betrekking aan Het Baken te willen waarnemen. Hij herinnert zich het volgende voorval: In die periode, ergens tussen begin juni en medio september, werd het personeel van zowel de openbare- als de christelijke school van St.Pancras gelast om te verschijnen voor de Ortskommandant te Alkmaar. Wij, meester Reuter, juffrouw Bood, juffrouw Verweel en mijn persoon met meester De Ruyter, juffrouw Daalmeyer en nog een onderwijzer van de openbare school (Van der Tak versterkt met burgemeester Kroonenburg gingen op het fietsje naar Alkmaar. Nagekeken door de Pancrasser burgerij met in hun hart de vraag: "Wanneer zouden we hen terugzien

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 145