febr maart -1 38- 31 Op luisteren naar de B.B.C. staat 3 tot 4 maanden gevangenisstraf 6 De elfstedentocht wordt gewonnen door A.Adema uit Franeker. S. Westra uit Warmenhuizen werd elfde op 20 minuten. 10 Rapport luchtbeschermingsdienst Koedijk (de wach ters hielden zich op in het Raadhuis van Koedijk en moesten bijzonderheden rapporteren. Een willekeurig voorbeeld): 10 uur, Verduisteringscontrole gehouden. Geen bijzonders 10.15 Verschillende vliegtuigen van west naar oost en van oost naar west. Lichtkogels in de richting van Den Helder. 01.45 Bommen in het zuid-westen. 02.30 Bommen in het zuid-westen Het brandt in het noord-oosten (wakers o.a. K.Kuiper jr, H. Lammer- schaag 12 10 uur Verduisteringscontrole. Geen bijzonderheden, ook geen andere bijzonderheden te-kort sigaren -koffie was best. (wakers o.a. A. Coever, P.Yfs, J.Nieuwland) 18 De collecte voor Winterhulp bracht f 33,66 op. In de Alkmaarse courant wordt geklaagd dat de nobele bedoe lingen van 'winterhulp' worden miskend. FEBUARI STAKING 26 De activiteiten van alle politieke partijen wor den verboden. JAARVERGADERING van de BRANDWEER te St.Pancras. De brandweer maakt nu deel uit van de Luchtbescher mingsdienst. Een hulpziekenzaaltje is gevestigd in de bestuurskamer van de christelijke school. Brandweerlieden, die na twaalf uur 's nachts op straat zijn moeten van een identiteitsbewijs zijn voorzien. 27 De bezetter maakt bekend: Het moet uit zijn met de staking 11 De tuinders ondervinden wateroverlast op de Geest van St.Pancras, vooral in de broeibakken. De kassen hebben te weinig steenkool. Pas nu worden de tomatenplantjes uitgepoot 29 Bij de laadplaats van G.Kramer in Langedijk zijn al vier personen bij donker te water geraakt. Er staat op die plek geen hek en de weg maakt daar een kleine bocht.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 144