-135- sept Medio september plaatsten de Duitsers een zoek licht op het Vrone-terrein. 10 Burgemeester Kroonenburg zendt de ingezetenen een Ernstige Waarschuwing zich strikt aan de Verduisterings voorschriften te houden, omdat de Duitse Autoriteiten dit eisen en overtreders met strenge straffen dreigen. Tot nu toe werd de controle uitgeoefend door eigen mensen, maar dit verandert en er wordt niet meer gewaarschuwd. 27 In Alkmaar liepen tengevolge van de verduistering bij donker twee personen van resp. 68 en 76 jaar oud in de Oudegracht. Beiden overleden aan de gevolgen. 4 Het arbeidsloon in de zuurkoolfabrieken wordt van f 18,gebracht op f 19,50 per week. De heer H. Bleyendaal is vandaag 25 jaar gemeenteveldwachter te Oudorp. 6 Donderdagmiddag is het 2-jarig zoontje van de heer D.K. uit St.Pancras achter de woning van zijn grootouders te Broek spelenderwijs te water geraakt en verdronken. Het huidige A-veld was toen nog niet afgezand en de ingang was nog vanaf de Bovenweg.(Het hoekhuis met kantoor, gebouwd door R.van Westerop, was nog open terrein). De soldaten waren in tenten gelegerd en hun zware legerauto's maakten diepe sporen in het veld. Henk Goezinne (jr.) ontdekte dat een van de legerauto's vol met Tjoklat-repen zat.(In de eerste maanden van de bezetting waren in Nederland nog veel artikelen als snoep, textiel e.d. volop verkrijgbaar, terwijl deze in Duitsland, omdat daar de oorlogstoestand veel eerder was begonnen, schaars of niet meer verkrijgbaar waren, vandaar dat Duitse militairen hier vaak flinke inkopen deden voor hun familie thuis) Ongeveer een week later vertrokken de Duitsers weer. 24 De kermis te Koedijk werd in gewijzigde vorm gevierd. Zondagmorgen was er een rondgang van de Harmo nie, 's Middags en 's avonds was er in de plaatselijke café's dansen, waarvoor veel animo bestond en men doorging tot het sluitingsuur, 1 uur 's nachts. Een aantal Koedij kers, woonachtig aan de westzijde van het Noordhollands kanaal moest daarop tot 4 uur wachten eer zij zich huis waarts konden begeven, ((er gold toen een spertijd aan de westzijde van het kanaal, ook in Alkmaar (maar weer niet in het Ooievaarsnest) moest men van middernacht tot 4 uur 's morgens in

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 141