-1 33- devolk bij, dat vermoedelijk over de afsluitdijk was gekomen. Ze vorderden diverse schuren o.a. van Jb.Kr iek (driehoekje), Jb. Wagenaar, Jan Schuit(naast De Helling) J.Roos melkboer in de Vijzellaan. De veld keuken was in de Stuimellaan in de garage van Kloos terboer (nu parkeerterreintje)De leegstaande gere formeerde pastorie werd gevorderd voor de commandant. Ook het huis van Kloosterboer, tegenover de Stuimel laan (nu bewoond door Willem de Jong) en "Wup es an" werden gevorderd. Voor de paarden werd de Molenweid gevorderd en de heer S. Duif, die daar zijn koeien weidde, werd vriendelijk verzocht op te krassen en al gauw was zijn weiland kaal gevreten. Ook de bermen van Twuyverweg en Daalmeerpad werden voor de paarden gemaaid. Deze soldaten zijn hier ongeveer een week gebleven en toen zijn ze vermoedelijk richting Frank rijk gegaan. De ondergedoken Henk Sneevliet is af en toe in SintPancras(zie Vroege Illegaliteit) juni 20 In verband met bijzondere omstandigheden en ver duisteringsvoorschriften wordt er geen kermis in Pancras gehouden juli 2 Door de bombardementen van 21 24 en 25 juni op Den Helder vluchtten talrijke familie naar Alkmaar en omgeving en namen hun intrek in leegstaande woningen, schuren of bij andere families 4 Een bom op St.Pancras. Vanmorgen vroeg liet een Engels vliegtuig, dat achtervolgd werd, een bom vallen, die terecht kwam achter de woning van Nico Kieft in het Zuideinde(nu Sleebos-Achterweg) Er werd een kuil geslagen met een diameter van ca. 5 meter en zo diep dat er enkele voeten grondwater in staat. De woning werd niet beschadigd. 23 Verschillende bomen in St.Pancras vertonen tekenen van de gevreesde iepziekte. Van het kermisbal in café Ottink (Zuideinde) werd druk gebruik gemaakt. In café Hes was gezellige muziek te horen. aug. 1 De vernieuwing van de Halvemaansbrug is nu zo ver gevorderd dat het verkeer er gebruik van kan maken. Het oude, geel geschilderde, echt karakteristieke Hollandse bruggetje heeft plaats gemaakt voor een moderne brug.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 139