-132- 17 J. Kloosterboer is weer op vrije voeten omdat gebleken is dat zijn beschuldiging op valse gronden berust.Na de bevrijding bleek opnieuw dat veel van hetgeen hem ten laste werd gelegd, niet terecht was) De eerste Duitse soldaten arriveren in St.Pan een predikant, die hier als evacué vertoefde). Deze mensen kwamen per trein en moesten in Heer Hugowaard uitstappen. Het gebeurde een enkele maal die dag dat een trein tussen Alkmaar en Heer Hugowaard bleef staan. Enkele Twu- yverwegbewoners, Klaas Glas, Kees Smit en Strijbis liepen dwars door het land om te kijken wat er met de stilstaande trein aan de hand was. Dit werd opgemerkt door Nederlandse militairen, die zenuwachtig op jacht waren naar para chutisten, want het stellige gerucht ging dat in de omgeving van St.Pancras zich parachutisten ophielden. De soldaten dachten een drietal parachutisten in het vizier te hebben en openden het vuur. De mannen vluchtten en zochten dekking achter de openbare school en het gemeentehuis, Strijbishij woonde in het meest oostelijke huis aan de Twuyverweg) werd vrij ernstig aan zijn dijbeen gewond. Klaas Glas werd nog beschoten toen hij over het erf van zijn woning holde, (hier staat nu een nieuw huis, dat wordt bewoond door schoonzoon Jan Ploeg). Uit de publicatie van de burgerlijke stand der gemeente St.Pancras merkt men de aanwezigheid van de evacuees: Geboren: Jan z.v. Joh.v.d. Molen en Jannetje Koedijk. Hendrik z.v. D.Zoutewelle en G. Schoeman, Ede. Anthonie, z.v. H.Markus en C.Hardeman, Veenendaal. Femmie Annie d.v. Pieter v.d. Werff en N.Dirkmaat. 12 Zondag 1e Pinksterdag. 14 CAPITULATIE De klok werd al spoedig 1 uur en 40 minuten vooruitgezet door het "streven om in het gehele Duitse Rijk" dezelfde tijd te hebben. cras Ze waren nog vrij jong. Bepakt en bezakt oefenden ze langs de Achterweg. Met meester De Ruyter wandelende schoolkinde ren zagen deze jonge soldaten, die zij Herman Goering mannetjes noemden en daar in tenten waren gelegerd. Bij hun schietoefeningen zochten ze een doel uit en knalden hierbij de windmolen van het boerderijdak van de heer Jan Kamp. (aan de Achterweg ongeveer achter garage Schot). Er was heel wat paar

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 138