131 mrt april 19 De Staat van Beleg is afgekondigd. 24 In St.Pancras is een telegram van de Minister van Binnenlandse Zaken ontvangen dat de WAARSCHUWINGS- EN ALARMEERINGSDIENST der gemeente tot nader order niet behoeft te functionneeren. mei 10 Bomaanval op het vliegveld te Bergen. 21 ZANGLUST gaf een uitvoering in café Bouwstra. Voorzitter A. Volkers wees op het tekort aan leden dat nu erg merkbaar is omdat enkele leden afwezig zijn vanwege hun mobilisatie. Gedeeltelijke stopzetting van de militaire verlo ven omdat Duitsland op 9 april Denemarken en Noorwegen binnenviel 7 Vrijwel alle militaire verloven zijn ingetrokken. 8 De Waarschuwings-en alarmeringsdienst treedt weer in werking. Iedere avond zitten in het gemeentehuis 2 burgers van 10-2 uur en twee anderen van 2-6 uur, bijv. op 8 mei P.Koedijk Ozn. en J.van Graft van 10-2 uur en T.Kooy Pzn. en S. Zeegers van 2-6 uur. 9 De GEMEENTERAAD van St.Pancras besluit met de stem van de heer K.Timmer tegen om café Bouwstra als eer ste in de gemeente een drankvergunning te geven. De winkelsluitingswet zal zo worden toegepast dat door de nieuwe tijd er geen latere sluiting zal komen. De gevaar lijke bocht op het Kerkplein zal worden verbeterd. Langdurige aanval; krachtig afweervuur. Hedennacht werden wij opgeschrikt door het motorgeronk van vliegtuigen boven het vliegveld, gevolgd door schoten en bomaanvallen. Aanvankelijk dachten wij met een nachtelijke oefening te doen te hebben, zoodat wij door het raam van onze slaapkamer - 't was een prachtige zonnige morgen - tot 3 uur de vliegtuigen, beschoten door lichtkogels, boven het veld gadesloegen. (Alkm. Courant). Nederlandse soldaten staan op wacht bij de Halvemaansbrug en brengen versperrin gen aan. (asperges). 11 's Morgens 9 uur: Tweede aanval op vliegveld Bergen EVACUEES uit de omgeving van Amersfoort komen hier (Renswoude, Amerongen). Op het schoolplein van de Chr. school stonden ze met beddezakken vol spullen te wachten op hun opvangadres. Ze zijn ca. 10 dagen later weer naar huis gegaan. (Klazien Visser verpleegde later in Wolfheeze een zoon van

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 137