-130- 1939 april Mobilisatie van de grensbewakingstroepen (Jan aug Algehele Mobilisatie van Leger en Vloot. 1940 jan De gemeente St.Pancras telt, evenals op 1 jan.- 1939 1505 inwoners. De gemeente Koedijk (Kanaaldijk en Zuideinde) had ca. 1900 inwoners. febr 13 Het vriest 24 graden C, de laagste temperatuur ooit gemeten in ons land. TIJDTAFEL Wijn) 19 In St. Pancras en Koedijk wordt een Luchtbescher mingsdienst opgericht. De Koedijkers ontvangen een brief waarin ze worden uitgenodigd om vrijwillig een aantal cursusavonden van de luchtbeschermingsdienst te volgen. Op de deelnamelijst worden o.m. vermeld: A. Metselaar Bovenweg 3, C.P. Veldboer Bovenweg 4, J.P. Schröder Bovenweg 42, C. Schröder Bovenweg 45, P. Schröder id., J. Molenaar Bovenweg 38, W.v.Twisk Bovenweg 72, P. Leyen Bovenweg 58, Jn. Leyen Bovenweg 98, J. Oud Benedenw. 128, J.J. Verduin Bene- denweg 100, A.J. Ursem, Benedenweg 141 25 jr brandweer, D.v.Veen Achterweg 144a 28 jr. brandweer. 6 Zolang de vraag naar stapelprodukten niet groter wordt, gaat de ijsboeier de vaart niet open hakken. 15 Intrekking van de periodieke, militaire verloven in verband met de spannende tijden. Het vierjarig dochtertje van B. den Hartigh verdronk toen ze naar de (buiten)W.C. ging en vermoedelijk zich daarna op het ijs begaf en in de pas opengehakte vaargeul cjeraakte. 25 Onder leiding van ds. Krop wordt in cafe Bouwstra een Rusland-Finland avond gehouden. Enkele sprekers ver telden iets over Finland, nu dagelijks de kranten melden hoe dapper de Finnen zich verweren tegen de Russische aanvallen. 22 De dooi valt in.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 136