In ruil daarvoor leverden de te-werk-gestelden bij Henk allerlei hout af wat tijdens het opruimwerk werd gevonden. Het hout kreeg een plaatsje onder de laadbak van de auto. 's Avonds thuis werd het uitgeladen en gesorteerd: dit kan nog heel goed als timmerhout wor den gebruikt, dat is brandhout, (en bij de nog heer sende brandstofschaarste eveneens erg welkom) Op een avond, toen Henk met zijn vrachtwagen bij het kamp te Alkmaar aankwam, ontbrak er één van de gevan genen. Hoe men zocht, men vond hem niet. Toen Henk, later dan gewoon, thuis kwam en het hout onder de bak vandaan wilde halen, kwam de 'zwartrij der' te voorschijn kruipen. De reactie van de enigs zins geschrokken Henk was: "Kerel, maak dat je wegkomt, ik heb je niet gezien en verder moet je je zelf maar redden -129-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 135