Als er gestraft moet worden, dan moet dit niet ge schieden door een ieder willekeurigEr zijn thans betrouwbare mannen aan het bewind, die de achting van ons allen reeds jaren hebben verworven. Aan hen moet deze zaak worden overgelaten en niet aan de volksmassa die niet over de juiste gegevens be schikt omtrent personen, die met de vijand hebben geheuld. Leden van de Binnenlandse Strijdkrachten: Houdt U kalm, doet geen onbezonnen daden, tempert uw wraakge voelens. Voer alleen die opdrachten uit die U door Uw bevoegde commandant worden gegeven en ga in geen geval eigenhandig te werk. Uit een verhaal van mevr. W. Schot-van Schoorl blijkt dat ook daarna niet alles vlekkeloos verliep. Zij vertelde Veel van de in St.Pancras gevangen genomen N.S.B.-ers werden naar een kamp aan de Westerweg te Alkmaar ge bracht In het kamp kregen ze weinig te eten, ze liepen meest al met de honger in de hals. Vandaar dat familieleden allerlei pogingen in het werk stelden om hen van wat extra voedsel te voorzien. Over de manier waarop hun kampbaas hen behandelde, waren de gevangenen bijzonder slecht te spreken. Overdag werden de mannen te werk gesteld bij het droogmaken van de Wieringermeerdie door de Duitsers vlak voor de capitulatie onder water was gezet. s Morgens werden ze door een aantal vrachtwagens naar de Wieringermeer getransporteerd. Ook enkele Pancras- ser wagens deden dienst: die van Henk Schot en Jan Jonker Gedurende de dag bleven de vrachtauto's op het werk. Geen wonder dat de familieleden van de mannelijke kampbewoners bij Schot voedsel kwamen brengen met het verzoek dit te willen overhandigen aan hun vader, broer of zoon. Meestal namen Henk Schot en zoon Cor zelf ook een extra boterham mee van huis om die de een of andere kennis toe te duwen. -128-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 134