-123- Toen wist hij een paar grote laarzen te organiseren. Ook anderen trachtten zich toen schadeloos te stellen. Ze bezochten een tabaksfabriek, vonden een voorraad kleding en zochten daaruit, wat van hun gading was. Ze liepen nog steeds rond in dezelfde kleren als ze bij hun arrestatie aanhadden. "Als je je onderbroek wilde wassen, moest je een nacht in je blote kont slapen." Lopend verlieten de mannen Bochum, richting Nederland se grens. Sommigen hadden een karretje weten te vin den, waarop ze hun 'buit' hadden geladen. Enige tijd later werden ze opgepikt door Amerikaanse soldaten en dezen brachten hen eerst naar een Duits ziekenhuis om te worden ontluisd en tevens werden ze onderzocht op hun politieke zuiverheid. Daarna ging het richting Nederland. In de grensplaatsen moesten ze een voorlo pig onderdak zoeken bij Nederlandse burgers Begin juni kwamen ze weer in St.Pancras aan. Mededelingen van Jan Bleeker, Klaas Commandeur, Piet Wester en enkele anderen HET MONUMENT Misschien was het met de moed der wanhoop, want de Georgiërs moesten wat: Als krijgsgevangenen of als overlopers waren ze in dienst getreden van hun vijan den, de Duitsers, en vervulden voor hen bewakingsdien sten op Texel. Begin april was de opmars der Russische bondgenoten zo ver gevorderd dat deze uit de Sovjet afkomstige soldaten, wilden ze mettertijd niet als verraders terugkomen in hun vaderland, hoognodig een daad moesten stellen. Ze deden dit met de Russen-op stand van Texel, die ze op 6 april 1945 met steun van het Texelse verzet begonnen. Aanvankelijk met succes. Maar des te langer het duur de, des te meer de opstand verliep. Deze was al meer dan een week oud voordat elders de roep om hulp vanuit Texel werd vernomen. En nog ving niet iedereen deze signalen op. De verzetsgroep van Rinus Knape althans niet. Toen deze opdracht kreeg om de spoorlijn Alk maar-Den Helder onklaar te maken, legden ze dit rustig

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 129