-117- Op advies van Leegwater heb ik dit verzoek laten maken door Mr. Wiene, een advocaat, die in het Nassaukwar- tier woonde. Ik werd toen gewaarschuwd dat de afhandeling van het verzoek lange tijd in beslag kon nemen en dat, wanneer het werd afgewezen, ik daarvan geen bericht zou krij gen maar ze mij dan onverhoeds gingen ophalen. Vandaar dat ik eenmaal, toen ik Duitse soldaten zag aankomen, hals over kop ben weggevlucht. Maar dit was loos alarm, ze kwamen heel ergens anders voor. Ook schrokken we erg toen er een lijk in de Hoornse vaart dreef, de gefusilleerde S.S.-er. We vroegen ons afZou de ellende weer opnieuw beginnen Ik ben toen meteen naar wachtmeester Leegwater gegaan en die heeft gezorgd dat het lijk werd opgedregd en in Oudorp werd begraven. Na de oorlog is het in Bergen herbegraven. Enige tijd daarna werd me bericht dat ik een boete van 600,-- kreeg en met de kosten mee 870,-- moest betalen. In die tijd bijna het jaarloon van een arbei der. Daarnaast kreeg ik een proeftijd van twee jaar. Piet Groot Over de doodgeschoten gedeserteerde Hollandse S.S.-er, vertelde ook mevrouw Vingerling. Zij wist, dat hij zich schuldig maakte aan het verraden van ondergedoken Joden Het te StPancras verschijnende illegale blaadje "IN HET HOUTEN PAARD VAN TROJE"gemaakt door de heer A.C. Monster, waarschuwde eerst tegen deze mijnheer en vermeldde op 28 febr. 1944 o.a. "Uit betrouwbare bron is vernomen dat de SS-soldaat uit Bergen, waartegen onlangs in dit blad werd gewaarschuwd, is doodgeschoten nadat hij weer enkele slachtoffers had gemaakt RAZZIA 16 JAN. 1945 JAN BLEEKER woonde aan de Heerenweg in de onmiddellij ke nabijheid van de HalvemaansbrugOp die zestiende januari merkte hij op een gegeven moment dat het we melde van de Duitse soldaten: bij de brug, langs de spoorlijn, op de weghet leek wel of ze van alle

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 123