En toen werd ik weggeroepen. De radio bleef staan, waar hij stond. En laat nu net in de tijd dat ik weg was, de Duitsers een razzia houden bij de Zes Wielen en de Frieseweg. Later hoorden we dat ze om een uit Bergen afkomstige, gedeserteerde Hollandse S.S.-er zochten. Een half uur voordat de razzia begon was de buurt reeds gewaarschuwd dat er iets op komst was. Vandaar dat veel onderduikers haastig een schuilplaats hadden gezocht in de tweede molen vanaf de Zes Wielen, die van Willem de Jong. In deze molen had de illegaliteit een schuilplaats gemaakt. De onder de molen doorlo pende watergang was, onzichtbaar van buiten aan weers zijden afgesloten door een gemetselde muur. Op die manier was er een prachtige geheime werkplaats ont staan, waarin zo nodig, onderduikers onderdak konden vinden Toch werden tijdens de razzia nog heel wat personen gearresteerd. Ook broer Wim en een knecht merkten te laat dat de Duitsers bezig waren met een razzia. Wel namen ze nog de wijk naar een zolder, maar toen waren ze reeds opgemerktBeiden werden gevangen genomen en tot overmaat van ramp werd ook de radio gevonden. De onderduikers, die zich in de molen hadden weten te bergen, ontsnapten de dans. Toen de razzia voorbij was, werden deze mannen eerst grondig aan de tand gevoeld. De illegaliteit wilde meer weten van de personen, die op de hoogte waren gekomen van het geheim van deze molen: men kon niet voorzichtig genoeg zijn. Ontdekt werd dat er een gede serteerde S.S.-er bij was. Omdat men hem niet ver trouwde is hij daar doodgeschoten en later, goed ver zwaard, is zijn lijk in de Hoornse vaart gegooid. Enkele uren na de razzia kwam mijn schoonzuster, ge heel overstuur, bij ons. Ze vertelde wat er gebeurd was. Natuurlijk kon ik me wel voor mijn kop slaan, dat ik zo onvoorzichtig was geweest met mijn radio. Mijn schoonzuster was in verwachting en had reeds een miskraam gehad. Nu liep ze weer op alle dagen en de -110-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 116