-104- Ik had opgeslagen 575 kilogram tarwe en 160 kilogram erwten. Hiervan is ook een deel verbrand. Het huis was eigendom van P. Steijn De inboedel behoorde mij in eigendom toe, terwijl ik ook nog een inboedel opgesla gen had van Visser, die geëvacueerd is van Schoor 1 naar Amsterdam, Lootstraat 5. De oogst behoorde mij in eigendom toe en lag klaar om geleverd te worden aan de regering STEIJN. Pieter 63 jaar, van beroep houthandelaar, wonende te Koedijk, Zes Wielen noHij verklaarde het volgende ""De woning Zes Wielen no8 onder de gemeente Koedijk gelegen en bewoond door A.S. Vingerling is op Dinsdag 10 October 1944 door de Duitschers verbrand geworden. Deze woning behoorde mij in eigendom toe. Ze was ver zekerd voor een som van f 3500, - tegen brandschade doch niet verzekerd tegen molestschade Samengesteld uit mededelingen van Har Duif, Jaap Wagenaar, Jaap de Pee en mevr.Vingerling en Proces-verbaal M.Rol, bewaard als archief Koedijk nr.470 in Reg.Archief Alkmaar Nog een slachtoffer van een repressaille-maatregel: We kregen een papier in handen met als opschrift STER- BE-URKUNDE en het luidde: Der Metalldreher Dirk Groen katholisch wohnhaft Obhausen, Platzkommande Schafstadt ist am 1 November 1944 um 7 Uhr 30 Minuten in Obhausen Platzkommando Schafstadt verstorbenDer Verstorbene war geboren am 20 Mai 1923 in Sint-Pancras (Holland) Vater unbekannt, Mutter unbekannt, Der verstorbene war nicht verheiratet. Obhausen, 3 November 1944 Naspeuringen leverden het volgende op: Deze Dirk Groen was een broer van Cor Groen, die lang aan de Twuyverweg woonde en wiens zoon Dik bekend werd als schaatser en wielrijder. De ouders van Dirk en Cor verhuisden voor de oorlog naar Velsen-Ymuiden, want hun vader was werkzaam bij de pakketvaart van Bosman uit Alkmaar en deze vracht- dienst had een filiaal in Ymuiden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 110