-100- HOORNSEWEG 10-10-1944 De volgende dag zetten de Duitsers hun wraakneming voort met het verbranden van drie, aan de Hoornseweg gelegen huizen. Eén van de bewoners, de nu 81-jarige mevrouw Vingerling, vertelt daarvan: Mijn schoonvader woonde toen aan de Frieseweg. Hij had net een maagbloeding gehad en was daaraan geopereerd. Omdat hij niet voor zichzelf kon zorgen, was hij tij delijk bij ons ingetrokken. Toen we op 9 oktober hoorden van de spoorwegsabotage zei ik tegen mijn man: "Als daar ons huis maar niet gaat Mijn schoonvader wilde geen dag langer aan de Hoornseweg blijven, in zijn huis was het veel veili ger. Wij hebben hem toen teruggebracht en zijn die nacht daar ook gebleven. Ik nam me voor om alvast een aantal zaken uit ons huis te halen, daarmee wilde ik de volgende dag zo gauw mogelijk beginnen. Maar eerst moest ik die dag bon kaarten halen te St.Pancras in café Spoorzicht. Daar hield het distributiekantoor zitting. Dit zou om 9 uur open gaan en ik was daar op die tijd aanwezig. Behalve voor onszelf moest ik voor nog meer mensen van de Hoornse weg bonkaarten meenemen. Echter, er was nog geen distributieambtenaar te bekennen. Pas om tien uur verschenen ze, begeleid door politieagent Mees van Slooten. Ze waren opgehouden in Koedijk. Ik werd meteen geholpen. Mees van Slooten zei toen tegen me: "Jij moet zorgen dat je zo gauw mogelijk thuis komt. Want de reden, dat we werden opgehouden is dat zoéven de Ortskommandant op het gemeentehuis van Koedijk was en vroeg om drie huizen van goed gesitu eerde burgers aan te wijzen, want die wil hij in brand steken. En toen zijn jullie huis en die van de buren aangewezen Moest je horen: Wij goed gesitueerde burgers We woonden in een huurhuis, mijn man was tuinder en we moesten van 10,-- in de week leven. (Later heb ik wel eens gehoord, dat men het niet op Koedijk kanaal wilde hebben en dat onze huizen, die nogal vrij stonden, daarom werden aangewezen)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 106