BOVENWEG 9-10-1944 -97- Enkele dagen later voelde de familie Wagenaar dat de grond hen onder de voeten te warm werd en ieder dook onder. Jaap kwam terecht bij oom Jaap Wagenaar-Pilkes aan de Benedenweg. Geen slecht adres. Men hield er van de gezelligheid. 's Avonds gingen ze vaak bij buurman Jaap Groen, lid van de N.S.B. maar ook lezer van het illegale Trouw en steeds bereid om hulp te verlenen, op visite. Al kaar tend werd de tijd bij een schemerig pitje gekort. Dat de scheidslijnen in die tijd niet altijd overal even duidelijk waren blijkt ook uit het feit dat oom Jaap als controleur bij de CCD wel eens wat graan wist op te scharrelen door niet al te nauw te kijken bij de controlewerkzaamheden en voor zijn 'buit' een veilige schuilplaats had op de zolder van Jaap Groen. 's Nachts sliepen Jaap en enkele onderduikers, die daar eveneens in huis waren, in een kippenboet tussen wat balen stro. Hun buurjongens, Siem en Aart Wognum zagen ze iedere avond met een overdekte schuit wegva ren, het ambacht in. Ook dat was een manier om te voorkomen dat je 's nachts uit je bed werd gelicht. Overdag was er meestal wel iemand van de familie Wage naar in of bij huis. Toen ze nog maar enkele dagen waren ondergedoken zag Jaap een aantal landwachters voor hun huis stoppen. Ogenblikkelijk zocht hij onder dak bij de buren. Het liep echter goed af, al spoedig vertrokken de heren weer. Wanneer de kust veilig was, haalden de Wagenaars spul len uit huis en brachten dat elders onder. Als ze zo bezig waren, hadden ze mensen verderop als het ware op de uitkijk staan, die hen bij het minste of geringste zouden waarschuwen als er onraad dreigde. Met paard en wagen van Cor Kooy sleepten Jaap en zijn zus hun huis praktisch leeg, zelfs de gordijnen gingen voor de ramen vandaan Op 9 oktober liep een Duitse trein bij Huiswaard op een springlading, 's Middags verschenen Duitse solda

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 103