-96- diging werken. Op den duur begon hij dit te gevaarlijk te vinden, dus....hij verzuimde zijn werk en dook on der. Op 16 september kwamen Duitse soldaten eens poolshoogte nemen en toen ze merkten, dat de vogel ge vlogen was besloten ze zijn huis in brand te steken. Vanaf de overkant(nu Benedenweg 173) werden de heren nauwlettend in de gaten gehouden door de daar wonende De Vries en toen de laatste zag wat de soldaten van plan waren, kwam hij naar buiten en vertelde hen dat ze inderdaad voor het huis van de heer Wiljou stonden, maar dat deze daarvan niet de eigenaar was, maar huur der. Hij, De Vries was de eigenaar van het dubbele woonhuis. Mochten de heren dus het huis gaan verbran den, dan berokkenden ze in de eerste plaats hem grote schade en ook de heer Henk Henning, die de andere helft bewoonde. De Duitsers hebben daarop een aantal voorwerpen uit Wiljous huis gehaald, deze kort en klein geslagen en wierpen, toen ze vertrokken, nog een handgranaat naar binnen, waardoor veel van het overige interieur werd vernield, er geen ruit heel bleef en de gordijnen lus tig naar buiten wapperden. Gebeurde deze vernieling op 16 september, op 17 sep tember landde een luchtleger bij Arnhem (market-gar- den) en kondigde de Nederlandse regering de spoorweg staking af Een dag later was het in en rond het huis van Jan Wagenaar Czn. (nu Bovenweg 155) een drukte van belang. Veel onderduikende spoorweg"-gezinnen kwamen bij hem een onderduikadres vragen. "Dit liep beslist in de gaten", zegt zoon Jaap, "en naar mijn mening haalden we ons daarmee veel narigheid op de hals. We waren zo in de kijker gekomen, daar moest wel iets op volgen. Diezelfde avond hadden we al een stelletje Landwach- ters in huis. Mijn vader was niet thuis en mijn moeder moest ze te woord staan. Ze zagen in de kamer een portret van Colijn hangen en daar stoven de mannen op af. Ik vond het knap van mijn moeder hoe ze die lui van repliek diende".

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 102