-95- REPRESAILLES. September 1944, een maand met enerverende gebeurtenis sen. Was de opwinding rond dolle dinsdag (5-9-1944) vooral het gevolg van opgeblazen geruchten, de landing van een leger Engelse parachutisten bij Arnhem (17-9- 1944) was werkelijkheid evenals de bevrijding van de eerste landgenoten ten zuiden van de grote rivieren. In het bezette gebied begon het verzet steeds meer pogingen te doen de Duitse verdediging te ontregelen. Vandaar dat spoorlijnen dan hier, dan daar werden opgeblazen. Knooppunten en spoorbruggen waren geliefde obj ecten Ook de lijn Alkmaar-Den Helder moest het geregeld ont gelden. In onze naaste omgeving werd enkele malen ge probeerd de spoorbrug over de Ringvaart (Butterhuizen) en het bruggetje van Leyen (ca 1 km ten westen van de spoorwegovergang in de Bovenweg) onklaar te maken. Natuurlijk zag de bezetter dit als sabotage-daden, die met vergeldingsacties moesten worden beantwoord. Omdat ze de daders niet wisten te achterhalen, werden gewone burgers meestal de dupe van de Duitse represailles. TWUYVERWEG 13-9-1944 Op 13 september 1944 verbrandden de Duitsers als repre saillemaatregel tegen een vernieling aan de spoorbrug bij de Butterhuizen twee boerderijen in Heerhugowaard en moest ook een huis in St.Pancras er aan geloven. Aanvankelijk hadden ze de woning van Cor Smit, aan de Twuyverweg, op het oog. Omdat daar de vrouw des huizes met t.b.c. in bed lag, besloten ze een andere woning te nemen en zo kwam het dat even later het huis van Bram Wiering, in de bocht van de Twuyverweg gelegen, in lichte laaie stond. BENEDENWEG 16-9-1944 De uit Den Helder afkomstige Wiljou woonde destijds aan de Benedenweg in een helft van een dubbel woon huis. (nu Benedenweg 174-176) Ook nadat hij hier was komen wonen bleef hij in Den Helder bij de kustverde-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 101