-3- Verder ontvingen we een vergroting van een foto, ver moedelijk gemaakt door dominee Versteegh, waarop een op de Twuyverweg staande rij kinderen en het (oude) pastoriehek is te zien. De foto sierde lange tijd de etalage van kledingzaak Miedema te Alkmaar en hangt nu in ons gemeentehuiskamertje. Hier mag niet onvermeld blijven dat we van de inmiddels overleden Tine Dekker een aantal oude ansichten kregen, waarvoor we bijzonder erkentelijk zijn. We besluiten deze inleiding met de oproep die Victor J. Nobel, de voorzitter van de' Ver. Oud West-Friesland' deed, toen hij voor ons sprak: "Mensen, geef je ogen toch de kost en laat toch alstu blieft geen herinneringen (zaken) van vroeger verloren gaan. Weet je er zelf geen raad mee, ga dan naar het bestuur van Oud Sint-Pancras of naar anderen, die er wel raad op weten". JAARVERSLAG 1993 van de Vereniging "OUD SINT PANCRAS" Het jaar begon slecht: een bestuurscrisis. Persberichten maakten dat leden teleurgesteld aan be stuursleden de vraag stelden: 'Betekent dit het einde van Oud Sint-Pancras Dat kan toch niet Uit deze vraag en uit het meeleven, dat in de diverse reacties viel te beluisteren, sprak tevens de waardering die men algemeen voelt voor hetgeen onze vereniging tot- stand wist te brengen, hetgeen speciaal de vertrokken bestuursleden siert. Door de bestuursmoeilijkheden was het niet mogelijk om voor 1 april de jaarlijkse huishoudelijke ledenvergade ring te houden. Eveneens was het niet mogelijk om alles precies zo te doen als in vorige jaren gebruikelijk was om in deze omstandigheden propaganda te gaan voeren om nieuwe leden te werven, was het o.i. niet het geschikte ti jdstip

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1994 | | pagina 5