-2- nog eerder op de plek waar nu de familie Bruin woont, Bovenweg 131) nog eerder bezat St.Pancras slechts een brievengaarder. -Met 'oud en nieuw' verzond onze vereniging een nieuw jaarswens, bevattend een tekening en bijbehorende rijm, gemaakt door de heer Ch. Destrée. Voor deze Klin diepte hij nog enkele herinneringen op die hij bewaart aan de boerderij van Nieuwland, door hen 'het oude huis' genoemd. -Verder schreef hij een interessant artikel over het vervoer van de Pancrassers. -Er staat zelfs een derde artikel van hem in deze Klin: Op één van de eerste dagen van dit jaar overleed Klaas van Dijkhuizen. We herinnerden ons dat Charles Destrée een verzetsherinnerring op schrift had gesteld, waarin Klaas van Dijkhuizen een grote rol speelde. We vroegen en kregen toestemming dit in deze Klin op te nemen Onze Nieuwjaarsgroet beantwoordde de heer Destrée met: "Dat er nog maar vele (Klinnen) mogen volgen 11 Dankbaar zijn we hem niet alleen voor die goede wens, maar ook voor de daadwerkelijke hulp om deze te verwe zenlijken -Eerder vertelde Joop Vermeer over een dronken school meester in StPancraszieSt.Pancras eertijds blz. 150 vv)In deze Klin een verhaal over een dominee uit de Patriottentijd, die de Oranjeklanten niet lustte, maar het Oranjebitter des te meer -Van Arie Wester een vervolg op de lotelingen van St.Pancras. (zie ook Klin nr. 7). -Alie Vroegop, Mevr. IKout-Bakkermevr. Schot-van Schoorl en mevr. T.Keizer verschaften gegevens over de kleine zakenmensen van St.Pancras. Ze leefden en werk ten in een tijd van armoede, moeite en zorg, maar ook toen ontbrak de humor niet. In deze Klin laten we 'De Nollen' spreken. _Aardig is ook te weten dat Dik Volger onze vereniging verrijkte met het veilingbordje van Cornelis Kossen. Dat schonk Kees niet aan het Kossenfonds Van mevr. Groen-van Bodegraven kregen we een schoolfoto uit de tijd dat opa nog in korte broek liep. In deze Klin een copie van de foto.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1994 | | pagina 4