-44- HUIZEN TE SINT PANCRAS met hun EIGENAREN en BEWONERS omstreeks 1731 32. Onroerend goed is altijd een bron voor belastingheffing geweest. De Onroerend Goed jBelasting is enkele jaren geleden ingevoerd als opvolger van (onder andere) de Grondbelasting en de Grondbelasting was weer een opvolger van de Verponding. Die Verponding werd omstreeks 1731 herzien en van die herziening zijn van alle dorpen kohieren bewaard gebleven in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Het betreft de woningen met de namen van hun eigenaren en eventuele huurders, met daarbij de geschatte of be taalde jaarhuur. Het kohier van Sint Pancras werd opgemaakt door Coenraat Troerman als schout, Teunis Jansz Backer als schepen en Jan Braak als se cretaris Het kohier is niet gedateerd, maar soortgelijke opgaven van Koedijk en Oudorp zijn van respectievelijk 30 oktober 1732 en 1 maart 1731. De huizen zijn genummerd vanaf het zuideinde. (Alle persoonsnamen zijn in de oorspronkelijke spelling overgenomen) 1 Cornelis Cornelisz Huijsman huurt van de voogden over de minderjarige kinderen van zaliger Sijmon Cornelisz Bakker een huis met circa 13 geerzen wei- en zaadland in de banne van St. Pancras voor 100.- per jaar. Het huis geschat op ƒ8,- 2 Herk Claasz Schoorl een huis 5,- 3 Jan Teusz een huis 10,- 4 Cornelis Jacobsz Claver een huis 7,- 5 Reijer Jorisz een klein huisje 3,- 6 Jan Claassz Quandt een huis 9,- 7 Sijmon Janssz Duijf een huis 9,- 8 Dezelfve een huis vernuurd aan Jan Heijndriksz volgens huurceel 's jaars voor 10,- 9 Bartelmies Claver een huis 5, 10 Dirk Adriaarisz een huis 5,~ 11 De armevoogden een huis geen huur waard 12 Jan Dirkssz een huis

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1990 | | pagina 46