-6- 75JAARygQNQEIKINSINT_-_PANCRAS Dikwijls wordt er gevraagd: "Wie is toch dat meisje, dat met Anna Roos op de foto staat En na dat er een antwoord is gegeven, volgt vaak de tweede vraag; "Hoe kwam die hier terecht Hier volgt dan de geschiedenis van twee Belgische kinderen, die in 1914 in St. Pancras terecht kwamen. Ons gezin woonde in Antwerpen en bestond uit man, vrouw en drie kin deren. Helaas toen de jongste nog maar 7 jaar oud was, kwam de moeder te overlijden en bleef vader met twee kinderen, een van 7 en een van 14 jaar, zitten. De oudste was de deur al uit. Die van 14 kon de huishouding nog niet doen, dus moesten de beide kinderen maar naar een weeshuis. Drie jaar later brak de wereldoorlog uit. Het was toen 1914. Alle kinderen moesten uit het huis vandaan, want dat werd ingericht als ziekenhuis voor de soldaten. Zo kwamen wij dus weer bij vader in huis. Maar dat duurde niet lang, want enkele dagen later zei vader dat we ons boeltje moesten pakken zoveel als we konden dragen, want Antwerpen zou die nacht gebombar deerd worden. Dus wij tweeën gingen naar de trein.Vader mocht niet weg, die werkte bij de spoorwegen en moest daar blijven. Er gingen veel mensen met die trein mee, die ons naar Rozendaal bracht. Daar werden we in bagage-wagens geinstalleerdWe moesten in die wagens op stro slapen. De wagens bleven daar ongeveer een week staan De eerste nacht, nadat Antwerpen was gebombardeerd, kwam mijn vader ook in Rozendaal aan. Want onze soldaten konden Antwerpen niet hou den. Velen vluchtten weg. Vervolgens hebben ze ons naar Amsterdam gebracht. Hier kwamen we in het gebouw "De brakke grond'.1 Daar werden we heel goed ontvangen. Er waren daar, denk ik, ongeveer 40 man. We moesten wel weer op de lange laag in het stro op de grond slapen. Maar 's middags gingen we in een lange rij naar een hotel, waar we lekker eten kregen. Na een paar weken werden we naar Alkmaar gebracht. Daar bij het station stond een grote loods van de tram, die toen nog in Alkmaar reed. Hier lagen we 's nachts weer op de grond in 't stro. Ondertussen werd in St.Pancras een comité opgericht, waarvan mees ter Ten Hoeve het hoofd was en ook zijn vrouw zat er in.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 8