Jaarverslag van de werkgroep "Oude Dorpsfoto's", da een paar jaar van grotere aktiviteit is onze werkgroep liet afgelopen jaar wat minder aktief geweest. Door drukke werkzaamheden van enkele van de jongere werkgroepleden en problemen met de gezond heid van één van de oudere leden, hebben we het afgelopen jaar op een lagere versnelling gedraaid. Niettemin is er veel werk verzet. Verschillende oude foto's zijn ons weer aangeboden en hebben wij gecopiëerd. Tijdens de nazomerfeesten werd gezamenlijk met de andere werkgroepen een expositie verzorgd in de aula van "Het Baken". Ca. 300 personen vereerden ons met een oezoek. Het gebodene werd zeer op prijs gesteld. Verder hebben we een tweede serie zwart-wit dia's gemaakt vanaf oude foto's. De werkgroep is nu bezig deze dia's te ordenen, met het uitzoeken van hetgeen er zoal op deze dia's te zien is en het samenstellen van een draaiboek, waarin deze gegevens worden verwerkt .Tijdens de komende nazomerfeesten hopen we deze dia's te tonen I I Hetzelfde plekje - ca. 60 jaar eerder. Anna Roos, die later trouwde met Jan Jonker (transportbedrijfen Virginie Treels, de zuster van mevr. Hopman-TreelsZie ook het artikel op de volgende pagina.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 7