welke ca. 25 cm diep was. Hierin werd naast 17e en 18e eeuwse scherven ook een stukje Pingsdorfmateriaal (10e-12e eeuw) aange troffen. Tijdens de nazomerfeesten in september 1988 verleenden we medewer king aan een expositie in Het Baken. Ook hier werd het model van de waterput getoond en werden in een zelfgemaakte vitrine scherver uit ons gebied tentoongesteld. Met de heer S.Wognum onderzochten we op 24 september de zwarte vlek in de bouwput van Reigerlaan 5. Deze vlek is ingemeten en vervolgens vakkundig afgegraven. Hoewel tengevolge van het af- zanden het maaiveld ongeveer 1,5 meter was verlaagd, vonden we hier een vermoedelijke waterdrinkplaats voor dieren. Temidden van 'net schone duinzand tekende zich een cirkel van ca. 1.80 meter af van zwarte humeuze grond met kleibandjes. Hierin bevond zich een laat middel-eeuwse scherf, een stukje hout en een stuk botten- materiaal Op 18 december 1988 vonden we in een bouwput aan de Moerverweg middeleeuws schervenmateriaalGezien de vondstomstandigheden ie

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 6