-5ö- IN1IÜUD VAN KLIN - nummer 4 blz Bij "De Klin" nummer 4 (A.Brandsma) 1 Jaarverslag van de Vereniging Oud St.Pancras 2 Jaarverslag werkgroep Vronologie (H.Ülie) 3 Jaarverslag werkgroep Oude dorpsfoto's (H.Beens) 5 75 jaar woonde ik in St.Pancras (J.J.Hopman-Treels) 6 De Klin (A.Brandsma) 8 In de arme zijn dood, zag de baljuw nog 'brood (A.B.) 9 500 jaar St. Pancras (A.B.) 18 Een dagje uit (J.de Boer-Mulder) 22 Uit de- Alkmaarsche Courant van 1889 23 En as de kondukteur dèn op zain fluitje bleist (A.B)31 De familie Van Wassenaar tot St.Pancras JP.Geus,Capelle a.d.IJssel 36 Een oorlogsherinnering van Piet Balder 39 Herinneringen uit het leven van Piet Schuit 40 'Herinnering van Marie Smit 44 Schouten te Koedijk en St.Pancras 1577-1730 (J.P.Geus) 46 Het weesboek van St.Pancras (A.B.) 48 Iets over liet gebied waar de Pancrassers eeuwenlang arbeidden (Joop Vermeer) 52 Foto's op blz. 4,5,21,30,35,43 ,55.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 58