-42- Voortaan moet je toch betalen als je vlees wilt hebben. En als je 11 de helft betaalt waarvoor je in het krijt staat, dan haal ik een streep door üe rest'.1 "Nou nei hoor Jan',' zei Aaltje, "je heb ut niet voor niks te doen, jij moete ook leve, schraif ur gerust maar wat rente bai!" Eissche Keizer zijn vader was broodbakker en Eische ventte met de broodwagen. Hij kwam bij een arm weduwvrouwtje met een groot gezin. Maar het vrouwtje had geen cent meer. Ze begon te huilen van ellend en zei dat ze geen brood kon kopen. "Mens',' zei Eische, "skai uit me je gejank, aars gooi ik je dood met stoet, ik ben niet van plan die kar vol zelf op te vrete" Zo was de crisis 1930-1940. Honger en ondervoeding in een wereld v voedsel In de kerken werd gebeden om uitkomst en de Heer liet het gewas groeien. Jaarlijks hielden de gelovigen een bidstond voor het gewas en als hu gebed werd verhoord en er veel groeide werd het vernietigd en met de dankdag werd God dank gebracht. Dat zijn van die tegenstellingen waar ik niet mee klaar kom. Jaap Slot was voorzitter van de Langedijker groentecentrale en bij de jaarlijkse vergadering hield hij steeds een lange redevoering met steeds aan het eind de uitspraak dat hij hoopte dat de tuinders 'met Gods zegen een rijk en vruchtbaar jaar mochten hebben. Maar hadden de tuinders hier een goed jaar en elders in binnen-of buitenland kwam misgewas, dan hadden de tuinders hier een rijk jaar en elders een arm jaar. De een zijn dood is de ander zijn brood. En wanneer bidden om een goed jaar tevens zou betekenen dat ook gevraagd wordt dat men elders daarom een slecht jaar moet hebben, is dit voo mij een onbegrijpelijk christendom. Het waren gedachten, die me toen toch wel bezighielden. Bij de foto hiernaast: KOOL BINNEN HALEN 1922, achter de huizen aan de Benedenweg (zuid- einde bij het perceel van opa Ar ie Verduin. Van links naar rechts: Willem Hes srWillem Hes jr., Frans Hes, Jaap Verduin, Dirk Louwen, Jaap WesterDora VerduinJan Verduin- MeijeringGretchen Ganser, een Duitse evacué-thuishaalder Jane Verduin,Oma Verduin, Trijn Hes, opa Ar ie Verduin, Jan Kunst, Jan Verduin (Groenland)Jan Hes, Cor Schröder en Hein de Wit. De hond heette Loppie.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1989 | | pagina 44