-38- Bij zijn overlijden waren nog twee zusters van hem in leven. 1. Pauline Henriëtte Jacoba 1858-1935. Zij was gehuwd met Gerbrand Turk, overleden in 1903. 2. Maria Ariane 1860-1948. Zij was gehuwd met Jhr. W.F. Gevers Deijnoot, overleden in 1934. Het is verder niet duidelijk tot wanneer het recht van ambachtsheer van Sint Pancras is blijven bestaan. Het archief van de familie Van Wassenaar tot Sint Pancras bevat geen enkel gegeven betreffende de aankoop van of inkomsten uit genoemde heerlijkheid. Ook van overgang van de heerlijke rechten na het overlijden van de laatste baron van Wassenaar tot Sint Pancras is door mij tot heden niets gevonden. Misschien dat het in het gemeentearchief van Sint Pancras of in het archief van notaris K. Hoogeveen te Dordrecht hierover nog iets kan worden gevonden De gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan: 1. Familiearchief Wassenaar van Sint Pancras, aanwezig in het Alg. Rijksarchief te Den Haag. 2. Het archief van de Leen-en Registerkamerinventaris nr. 250 fol. 7 verso en 8 (Alg. Rijksarch. Den Haag.) 3. Nederlands Adelsboek, jaar 1953, pag. 253 en volgende. 4 Familieadvertenties, aanwezig in het Centraal Bureau voor Genealo gie te Den Haag. BARONNEN VAN WASSENAAR, HEREN VAN SINT PANCRAS. Willem Hendrik van Wassenaar 1722-1769 in 1768 Heer van St.Pancras X Catharina van Foreest 1734rl776 Frederik Hendrik van Wassenaar 1757-1782 in 1770 Heer van St.Pancras Jacob Nanning Arent van Wassenaar 1769-1834 in 1782 Heer van St.Pancras X Judith Petronella van de Sande Willem Hendrik Jacob van Wassenaar 1796-1856 1834 heer van S.Pancras Willem Frederi'k Pieter Herman van Wassenaar 1809-1882 in 1856 heer van St.Pancras X X Jacqueline Pauline Salve de Bruneton 1811-1833 Henriëtta Jacoba Cramer 1831-1878 J.P.Geus Jacob Nanning Arend van Wassenaar 1855-1901 in 1882 heer van St.Pancras

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 40