-1- Bij "De KLIN nummer 4 --Iets later cian we hadden geplant] ontving II dit nummer. Hopelijk gaat het volgend jaar weer iets vlotter. --In plaats van gestencild is deze Klin in off-settdruk vervaardigd. Tevens is er een andere bind-techniek toegepast. Iets duurder, maar we menen dit aan een groeiende vereniging verplicht te zijn. We hopen dat U een en ander met ons als een verbetering zult ervaren. In deze Klin vindt U enkele artikeltjes welke oudere Pancrassers ons stuurden. Ze bereikten ons in verschillende vorm: geheel uit gewerkt op schrift, puntsgewijs op schrift en mondeling. Voorbeelden ter navolging Hebt U iets, schrijf het op Ziet U er tegenop om Uw verhaal op sclirift te stellen, meld het ons. Graag komen we bij U luisteren. --De gesciiiedenis herhaalt zich. Aan dit gezegde moest ik denken bij het artikeltje over de halte van St. Pancras. Honderd jaar geleden klaagde men over de slechte oost-west verbin ding in West Friesland en moest er een spoorlijn Alkmaar-Hoorn ko men Hu klaagt men weer over de slechte oost-west verbinding in ons ge west en wil men een Westfri .sia weg. Ook lijkt er een volgende halte St. Pancras on komst te zijn.... Tijdens de jaarvergadering vertelde een van onze leden het volgende: "Ik hoorde dat in ons dorp een ouder iemand was overleden. Bij het opruimen van de boedel vonden de nabestaanden een heel stel oude (familie)fotosZe wisten niet precies wie er op stonden, ze stel den er niet langer prijs op, en ze hebben alles weggedaan...." Onze reactie was: "Wat jammer, wij hadden graag die foto's eens wil len bekijken. Allicht dat er voor "Oud Sint Pancras" iets bij was geweest. Henk Reens is een meester in het herkennen van oud-gedien- den. En als het niets was geweest, hadden wij die foto's daarna wel weggedaan En vandaar ons verzoek: Schrijf -als U het nog kunt en weet- 't liefst met potlood achter on een foto wie en wat er op staat. En gooit U oude familiefoto's weg, DENK DAN EERST AAN OUD SINT- PAMCRASA d

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 3