-37- 1. WILLEM HENDRIK, baron van Wassenaar, geboren te Leiden 3 nov.1722, zoon van Jacob Emmerij van Wassenaar en Anna Cornelia Martine van Baerle. Kolonel in het Staatse leger en hoogheemraad van Delfland. Overleden 4 okt. 1769 te s-Gravenhage Trouwde 15 dec.1754 te Hoorn met Catharina van Foreest, dochter van Mr. Nanning van Foreest, heer van Petten en Nolmerban, en Jacoba de Vries. De heerlijkheid van Sint Pancras werd na het overlijden van Willem Hendrik van Wassenaar op 15 nov.1770 overgeschreven op naam van zijn 13-jarige zoon Frederick Hendrick. 2. FREDRICK HENDRICK, baron van Wassenaar, geboren omstreeks juli 1757. Op 10 nov. 1778, dus op 21-jarige leeftijd, aangesteld tot baljuw en dijkgraaf van stad en land van Woerden en beheerder van het kasteel aldaar. Hij is blijkbaar jong overleden want op 28 nov. 1782 gaan de heerlijke rechten over op de dan 22-jarige Jacob Nanning Arent van Wassenaar, wegens overlijden van zijn broer Frede- rik Hendrik van Wassenaar. 3. JACOB NANNING ARENT, baron van Wassenaar, geboren te 's-Gravenhage 27 juni 1760. Luitenant-kolonel van een garde dragonders en lid van de tweede kamer der Staten Generaal. Overleden te Nijmegen 4 sept. 1834. Trouwde 25 aug.1795 te Oirschot met Judith Petronella van de Sande dochter van Willem van de Sande en Maria Smits. Na het overlijden van Jacob Nanning Arent ging de heerlijkheid over op zijn zoon Willem Hendrik Jacob. 4 WILLEM HENDRIK JACOB, baron van Wassenaar, geboren te Neerbosch 7 aug. 1796. Luitenmt-kolonel der artillerie, ridder Militaire Willemsorde 4e klasse. Overleden te Nijmegen 12 april 1856. Trouwde 11 juli 1832 te Nijmegen met Jonkvrouwe Jacqueline Pauline Salve de Bruneton, dochter van Mr. Willem Benjamin c Salve de Bruneton en Maria Uermehr. Na het overlijden van Willem Hendrik Jacob ging de heerlijkheid over op zijn broer Willem Frederik Pieter Herman. 5. WILLEM FREDR1K PIETER HERMAN, baron van Wassenaar, geboren te Nijmegen 2 de?. 1809. Majoor der artillerie, ridder van de orde van de Eikenkroon. Overleden te Nijmegen 25 okt. 1882. Trouwde 5 mei 1854 te Nijmegen met Henriëtte Jacoba Cramer, dochter van Hendrik Cramer en Adelaïde Weerts. Na het overlijden van Willem Fredrik Pieter Herman ging de heer lijkheid over op zijn zoon Jacob Nanning Arend. 6. JACOB NANNING AREND, baron van Wassenaar, geboren te Nijmegen 12 jan. 1855. Kapitein bij het korps der pontonniers. Overleden te 's-Gravenhage 7 april 1901. Hij was ongehuwd en met hem stierf de manlijke tak van Wassenaar tot Sint Pancras uit. (Zijn nalaten schap werd behandeld door notaris K.Hoogeveen te Dordrecht.)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 39