-36- Voor de Broekers tevens de gelegenheid om over te stappen op de trei van Den Helder of Hoorn. Een ernstig ongeluk vond plaats bij de halte in het jaar 1918. Het al wat oudere echtpaar Bleeker stapte aan de verkeerde kant uit en werd direct gegrepen door een op dat moment passerende sneltrein. Zonder twijfel is dit ongeluk druk besproken, maar in de pers kon ik het niet terug vinden. Alleen vermeldde de OPRECHTE LANGEDIJKER COURANT van 2 nov. 1918: Mejuffrouw Bleeker, die vorige week te St.Pancras door een sneltrein werd aangereden en wier man onmiddellijk werd gedood, is thans zonder tot bewustzijn te zijn gekomen, ook overleden. Werd in 1907 begonnen met vier trams per dag tussen Broek en Alk maar v.v., dit aantal groeide via zeven uit tot tien diensten per dag. Maar in 1926 zag de N.S. er geen brood meer in.en werd gestopt met het personenvervoer via de Broeker lijn. Vermoedelijk kwam dit door de concurrentie van de autobussen. Dezelfde autobus veroorzaakte ook de ondergang van de halte St.Pan cras.Met ingang van 15 mei 1938 werden door de N.S. een heel stel haltes opgeheven, waaronder die van St.Pancras. Tegelijkertijd werd het aantal busdiensten fors uitgebreid. En die bus, stopte op ver zoek, voor ieder huis aan de Bovenweg. Ver behoefden de passagiers dus nooit te lopen. Geen wonder dat werd geoordeeld: de bus is misschien iets duurder dan tram of trein, maar ook veel gemakkelijker In de oorlog 1940 - 1945 deed de halte weer enige tijd dienst. Misschien kwam dit omdat de bussen toen minder vaak, of ook wel helemaal niet meer reden vanwege benzinegebrek. Zeker is dat veel naar hier ge-evacueerde Heldersen 's morgens en 's avonds hier in- en uitstapten, omdat ze hier wel 's nachts verbleven, maar overdag in of bij Den Helder werkten. TENSLOTTE: Wie bezit nog een oud TREINKAARTJE, gekocht bij de HALTE SINT PANCRAS Hij of zij melde zich bij Oud Sint Pancras. ■k k k -k k k k DE FAMILIE VAN WASSENAAR TOT SINT - PANCRAS. Zoals in de vorige "De Klin" werd vermeld droeg Anna Maria Trip de heerlijkheid van Sint Pancras in december 1768 over aan Willem Hendrik van Wassenaar. Deze tak van het oude en voorname geslacht van de Wassenaars noemde zich voortaan "Van Wassenaar tot Sint Pancras'.' De baronnen van Wassenaar, die Heer van Sint Pancras zijn geweest, volgen hieronder:

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 38