-35- De verzoeken om een dergelijke lijn waren talrijk. Lang vormden de kos-»t ten een bijna onoverwinnelijke barrière, maar rond 1900 is het zover. De HYSM begroot de kosten op ca. 80.000, Aan belanghebbende gemeente- en polderbesturen u/ordt gevraagd om garant te staan voor de rente van de te maken schuld. Getracht zal u/orden om rente en aflossing te verwerven uit een omslag, die per wagon moet worden be taald. De gevraagde besturen zeiden graag de gevraagde garantie toe. Het risico was niet groot en voorzover ik kon nagaan, is er van de garantie nimmer gebruik gemaakt. In 1902 werd het "Broeker lijntje" met enige feestelijkheden geopend. Bracht dit voor de halte meer leven in de brouwerij, deze kreeg nog meer te verwerken: Vijf jaar later ging men het Broeker lijntje ook voor personenvervoer gebruiken. Er kwam een soort tramlijn tussen Broek en Alkmaar met één tussenstation, de halte St.Pancras. Nog meer gelegenheid voor de Pancrassers om weg te komen: Ik weet nog dat ik met mijn moeder naar Opie in Broek ging, met het trammetje. TWUYVERWEG +1890 Links het hek van de Ned.Herv. pastorie met daarachter de ingang naar de boerderij van burgemeester Nobel. Voorbij de ingang houdt de bestrating van de Twuyverweg op en was de weg begrind. Het rijtuig is mogelijk een kiereboe

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 37