-33- worden gelegd dat de vi/agons ongehinderd van het ene net op het andere kunnen overgaan. (Er waren in die tijd meerdere spoorwegmaatschappijen als Holland Spoor, de Staatsspoorwegen en hier de Hollandse IJzeren SpoorwegMaatschappij, HYSM) Dit gezien hebbend dacht ik: Wel onze halte zal er dus wel gekomen zijn tegelijk met de opening van de lijn Alkmaar-Hoorn, indachtig de Alkmaarse subsidievoorwaarde: een halte in Oudorp. Mijn conclusie was niet geheel correct. Op 4 maart 1896 kon men in de courant lezen: Naar wij vernemen is de eerste in gebruik gesteld een halte bij wacht post 38 tussen Alkmaar en Heerhugowaard ten gerieve van de inwoners van StPancrasOudorp en een deel van Koedijk. Drie treinen 's daags zullen hier stilhoudentwee 's morgens gaande in de richting Amster dam-Haarlem en één 's avonds in de richting Den Helder. Ook de markt- treinen van en naar Schagen des donderdags zullen stoppen op tijdig verzoek. Gedachtig het:één is maar alleen, werd spoedig het aantal in de rich ting Den Helder verdubbeld. St. Pancras was dus verbonden met de rest van de wereld. Ook de schooljeugd moest weten, wat dat betekende, getuige het krantenbe richt uit 1897: Begunstigd door mooi weer had de achtsten een schoolreisje plaats van de kinderen van de vijfde en zesde klas van de openbare school van St.Pancras's Morgens om 6.45 uur vertrok men vanaf de halte St.Pancras en stoomde men naar Ymuiden. Om ongeveer 21 uur was men weer terug bij de halte, waar het fanfare korps met een hele mensenmenigte de kinderen stond op te wachten. Ongeveer een jaar na de opening van de halte St.Pancras werd begonnen met de aanleg van de spoorlijn Alkmaar-Hoorn. Eerst werd het baanvak Alkmaar-Heerhugowaard verbreed. De werkzaam heden werden gestart bij wachtpost 38. Vermoedelijk omdat al het zand benodigd voor de dijkaanleg, werd gevonden in de hoge gronden rond de halte St.Pancras. 't Zal hier de nodige bedrijvigheid hebben gegeven. En opwinding. Zoals toen op 1 augustus de goederentrein uit Den Hel der in botsing kwam met de zandtrein van Alkmaar-Hoorn. De machine van de goederentrein werd danig gehavend, zodat men een andere loco motief uit Den Helder moest laten komen. "Het bleef bij materiële scha de en er werd niemand gekwetst" Met de winterdienstregeling van 1899 ging de trein Alkmaar-Hoorn rij den. Dit bood de StPancrassers meer mogelijkheden om op reis te gaan.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 35