-31- en as de kondukteur dén op zain fluitje bleist "Wat weet U van de halte Sint Pancras. Wanneer en hoe kwam die tot stand, wat deed men er, waarom verdween die halte, kortom wat kunt U hierover vertellen Deze vragen werden op me afgevuurd. Toen het me gevraagd werd, herinnerde ik me de woorden van Gert Tol: "Ik wou dat we in Sint Pancras weer een station hadden en dit werd o.m. gevdLgd met de woorden, die hier als opschrift bovenstaan, 'k Nam me voor om me in de spoorweggeschiedenis van Sint Pancras te gaan verdiepen om de vragensteller van antwoord te dienen en er dan tevens in De KLIN over te schrijven. Vrij algemeen is bekend dat in 1839 de eerste spoorlijn in ons land nl. die tussen Amsterdam en Haarlem, werd geopend. Aanvankelijk werd het spoorwegnet niet erg snel uitgebreid. In 1865 zagen de Pancrassers voor het eerst hier een trein passeren. Toen werd nl. de lijn Alkmaar-Den Helder geopend. Wilde men evenwel hiervandaan naar Amsterdam of Den Helder reizen, dan moest men eerst in Alkmaar of Heerhugowaard zien te komen. Dit was in die tijd geen eenvoudige zaak, want de wegen waren toen nog onverhard. Geregeld werd in de verslagen over de toestand van onze gemeente de klacht geuit: De weg tussen Sint Pancras en Oudorp is voor voetgangers en paarden uiterst moeilijk begaanbaar en de weg naar Broek op Langedijk is weinig beter. In 1872 was dit leed geleden: de weg door de Nollen werd verhard evenals de Munnikenweg en de Friese weg en de Twuyverweg werd met grint verhard, (een oude' foto laat duidelijk de scheiding tussen de bestrating en de begrinding van de Twuyverweg zien, net voorbij de boerderij-woning van de toenmalige burgemeester P.Nobel.) Door deze wegverbetering werd het vervoer met paard en wagen een stuk gemakkelijker gemaakt. Er is hier een soort bodedienst geweest, die ook passagiers meenam. Dat dit voor verbetering vatbaar was blijkt uit het feit dat enkele Aikmaarders omstreeks 1896 probeerden een paardentram Alkmaar-Oudkarspel te laten rijden voor personen- en goederenvervoer. De Alkmaarsche Courant sprak als oordeel uit: Bij de foto hiernaast WACHTPOST 38, tevens de HALTE SINT PANCRAS. De aan de linker kant staande personen werden herkend als Klaas van Westen (geb.ca 1871) zijn schoonzuster en zijn vrouw, resp. Engeltje Krom en Neeltje van Westen (1867) en twee kinderen van het in dit spoorhuisje wonende gezin Van Westen. In dit gezin groeiden 4 dochters op die geboren werden tussen 1898 en 1907. De foto zou dus uit 1910 kunnen zijn.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 33