-29- Op 3 november zond P.NOBEL, de burgemeester van BROEK en ST.PANCRAS een adres naar de Provinciale Staten, om de noodzaak van een rail- verbinding tussen Alkmaar en Hoorn te bepleiten. Hij achtte het wense lijk om de evt. lijn iets in noordelijke richting om te buigen, zodat er in Broek een LAADPLAATS gecreëerd kon worden, voor de verbazende hoeveelheden akkervruchten, die aangeboden worden vanuit de Lange- dijker dorpen, St.Pancras en Koedijk. "Het Broekerspoortje", toen nog een toekomstbeeld. En Koedijk had DE REDERIJKERSKAMER "DE ROOS". Werd eerder in het jaar gemeld dat De Roos een succesvolle uitvoe ring gaf in Noord Scharwoude van"De salonheld" en "Daar is oom", in het begin van december meldde de Alkmaarsche Courant: Zondagavond werd hier een uitvoering door DE ROOS gegeven. Twee-en-twintig jaar lang gebeurde dit steeds op Tweede Kerstdag. Maar ook in Koedijk gaat "eendracht maakt macht" tot het verleden behoren. Een jonger zusje van De Roos, Het Rozeknopje, geeft sedert enige jaren ook op Tweede Kerstdag hier een uitvoering. Vandaar dat De Roos nu uitweek naar een andere avond.. Ook deze avond werd goed bezocht, echter minder goed als dit vroeger steeds de gewoonte was.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1989 | | pagina 31