-25- In maart werd de kiesvereniging Vrijheid te LANGEDIJK en 5T.PANCRAS bijeen geroepen op de KOLFBAAN van A.Kist te ZdScharwoude Er u/aren 63 leden aanwezig, (kom daar nu eens om l De wndvoorzitter L. VAN DER VIJZEL zette in zijn openingswoord uit een waarom er sinds maart vorig jaar geen vergadering meer had plaats gevonden. De heer H. van Twuyver las de aantekeningen van de vorige vergadering en meldde dat de kiesvereniging 131 leden heeft. Tot afgevaardigden naar de Centrale Kiesvereniging te Schagen werden benoemd P. NOBEL en H. van Twuyver. P.Nobel was toen burgemeester van St.Pancras en L. v.d. Vijzel was nog het hoofd van de O.L.School In april vergaderde de Centrale Kiesvereniging en werd L.v.d.VIJZEL voorgedragen als kandidaat voor de Prov.Staten. De voordracht werd voldoende ondersteund. De reactie van VAN DER VIJZEL :"Ik in geen geval De heer S.Kramer, sedert 5 jaar BURGEMEESTER van KOEDIJK vroeg en kreeg ontslag uit die functie. Burgemeester werdH. Lammerschaag. S.Kramer werd wethouder. Per 15 april werd tot Burgemeester van 00D0RP benoemd de heer W.BOS, tot dan de secretaris van Oudorp. In juli werden GEMEENTERAADSVERKIE ZINGEN gehouden. In St. Pancras werden 33 stemmen uitgebracht. Gekozen werden S. DUIF met 29 en M.KALIS met 27 stemmen. In KOEDIJK werden 60 stemmen uitge bracht. Gekozen werden S.KRAMER met 59 en W.BOS met 55 stemmen In OUDORP werden herkozen W. BOS en D. BL00TH00FD. ('loen hadden mannen die bijdroegen in de hoofdelijke omslag kiesrecht Vrouwen en bedeelden mochten niet stemmen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 27