m B -24- In februari veroordeelde de kantonrechter te Alkmaar C.D. te St.Pa cras wegens het rijden met een hondekar tot 0,50 boete of 1 dag hechtenis. De heer P.H. VERSTEEGH herdacht de 3e maart zijn 12% JARIGE WERK ZAAMHEID als PREDIKANT te 5TPANCRASzijn eerste standplaats. In dat tijdsverloop ontving hij 25 beroepen naar verschillende gemeen ten van het N.H. Kerkgenootschap, waarvoor hij telkens bedankte. Er was dus wel reden om die dag niet onopgemerkt voorbij te laten ga De gemeenten toonde haar belangstelling door het aanbieden van een fraai en kostbaar geschenk. (medio februari bedankte ds. Versteegh voor zijn 25e beroep, wat was uitgebracht door Geldermalsum bij Tiel.) Waaruit het fraai en kostbaar geschenk bestond, onthield de A.C. on Het zou foto-apparatuur geweest kunnen zijn. In ieder geval was ds. Versteegh een kundig foto-amateurVeel in ons bezit zijnde oude foto's danken we aan hem. 55|arlge Ecbtvcrccnlglng 55 VA* gg Jb DE WAAL 56 m E. GRAAFZAND. Koedijk, 19 October 1889.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 26