ui-rve-ALKMAARSO-NE- /jPM COURArtTvAr* 1889 -25- In 1889 verscheen de Alkmaarsche Courant driemaal per vi/eek en was het blad nog van beperkte omvang. Uit deze jaargang verzamelden we een aantal berichten, die betrekking hadden op St.Pancras en zijn omgeving. Het biedt eniqszins een beeld hoe het hier toen om en toe ging. In een van de eerste couranten van dat jaar vonden we een leuke toe- va llJ^hej^onderhetvolgendeopschri^Ftj INSCHRIJVING VAN DE NATIONALE MILITIE OP HET STADHUIS VAN ALKMAAR De navolgende personen worden in hun belang aangemaand zich zoo spoedig mogelijk ter secretarie dezer gemeente aan te melden: H. AAGSMA YNZE, laatst wonend Sloten, Frl. enz (op 15 mei 1959 meldde zich op de secretarie van St .Pancras de toen bijna 27-jaar-oude Haagsma ,Ynse afkomstig uit Gaaster land Frl.) 1 jan. 1888 woonden hier 269 mannen en 245 vrouwen, totaal 514 pers. In 1888 werden hier 19 kinderen geboren, 9 personen overleden. Er vestigden zich hier 6 meer personen dan er vertrokken, zodat er hier op 1 jan. 1889 530 personen woonden. Het lijk van de sedert 2 februari vermiste P.F. van Oudorp is op den 19-den te St.Pancras bij de Mirakelenbrug uit het water gehaald. De man. die werkte op de zuurkoolfabriek te Noord Scharwoude, was van tijd tot tijd lijdend aan toevallen. Men vermoedt dat hem op de terugweg naar huis een ongeluk is overkomen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1989 | | pagina 25