-14- Gezamenlijk stelde men ongeveer het volgende: -De baljuw treedt steeds in onze rechen. Hij wil het beheer hebben over de insolvente boedels van verongelukte personen. -De baljuw brengt voor het schouwen van verongelukte personen onkosten in rekening voor dit werk. (reis en vakatiegeld) Op die manier probeert hij de opbrengsten van deze boedels naar zich toe te trekken. Daartoe heeft hij niet het recht. De baljuw heeft zijn baantje gepacht. In ruil daarvoor mag hij de opbrengst van de boetes in zijn eigen zak steken. Als er schuldigen zijn, moet hij die mensen maar een boete laten betalen Maar wanneer er geen onschuldigen zijn - en dat is bij een verdrin- kingsgeval in een waterrijk gebied als het onze vaak het geval- dan mag de baljuw dit niet op de onschuldige nakomelingen verhalen Dat is vuil gewin -Als in dergelijke gevallen de achtergebleven nakomelingen niet gauw genoeg betalen, dreigt de baljuw om geen verlof te geven tot begraven En de in droeve omstandigheden verkerende familieleden, toch al helemaal van slag, zijn dan als regel geneigd om te betalen, want ze willen het lichaam van hun geliefde dode niet langer ten spektakel in de open lucht laten liggen. Die baljuw maakt dan wel mooi misbruik van zijn ambt. -Reiskosten in een zo klein gebied als het baljuwschap van de Nijen- burg van Alkmaar tot N.Scharwoudeis belachelijk. Als de baljuw zo graag in Leyden of ergens anders buiten dit gebie wil wonen, is dat zijn zaak. Maar dat moet hij dan niet op de inwo ners van dit gebied verhalen. -Er is een oude wet (uit de tijd van Jacoba van Beieren) en daarin staat dat de baljuw voor zijn reis ten hoogste één Kennemer pond in rekening mag brengen. Als het moet, willen we dat nog wel betalen. Dit hebben we in bepaalde gevallen ook wel gedaan. -De baljuw en zijn mensen moeten een lijk zo gauw mogelijk schouwen, binnen 24 uur. Als ze het niet doen binnen 24 uur, dan zijn schout en twee schepe nen bevoegd dit te doen. De schouw is een criminele taak, waartoe de baljuw in de eerste plaats is geroepen. Maar hij moet zich dan wel naar behoren gedrager En hieraan schort het nog wel eens. Vaak gebeurt het dat de baljuw en zijn criminele rechters veel te

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 16