-11- Want niet de baljuw, maar de substituut en twee helpers kwamen het lijk van Gerrit Schoenmaker schouwen. Ook de schout en twee schepenen van N.Scharwoude, Jacob Kuyper en Cornelis Glas woonden het onderzoek bij. Hoewel niets hierop wees, mompelde de substituut al gauw: "De man ko wel eens vermoord zijn'k Denk dat hij in zijn eigen huis is dood geslagen en dat de moordenaar hem later hierheen heeft gebracht De beide andere gerechtsdienaaars uit Alkmaar knikten instemmend. Ook schout Pieter Stammes was het met deze veronderstelling roerend eens De beide schepenen keken elkaar evenwel met een betekenisvolle blik aan: "Daar begint het gelazer I" En dat begon inderdaad. De zakken van de dode werden doorzocht. De substituut vond enig kleingeld. "Dat moeten we in beslag nemen. Schout, draag daar zorg voor'.' Ook werd een sleutel uit de zakken opgediept. "Schout, die sleutel moet jij ook onder jouw beheer nemen. Dan moet je zo gauw mogelijk ever bij de man in huis gaan kijken of je daar ook iets verdachts ziet. En als je daar toch bent, maak je meteen even een lijstje van 's mans bezittingen. Dan ligt ook dat vast'.' Schout Pieter Stammes knikte welwillend. "0 ja, schout, regel ook even de begrafenis van de man'.' Ook dit^ beloofde de schout, zou hij regelen. Niet lang daarna vergaderde de vroedschap van Noord Scharwoude. Jacob Kuyper en Krelis Glas brachten verslag uit van de schouw. Wat men gevreesd had, was bewaarheid geworden: de baljuw en zijn hel pers probeerden de bezittingen van Gerrit Schoenmaker in te pikken. En die substituut maakte het wel heel bont. De man moest alleen maar uitmaken of er misdaad in het spel was. Was dat niet het geval, dan moest hij familieleden of vrienden de gelegenheid geven om het lijk te begraven. Hoewel niets er op wees, nam hij zomaar aan dat er misdaad in het spel was, regelde hij de begrafenis en legde tevens beslag op de bezittin gen van het slachtoffer. Door zo te handelen ging de substituut zijn bevoegdheid ver te buiten en trad hij in de rechten van de plaatselijke vroedschap. En schout Stammes was geen haar beter. Die speelde met de baljuw en zijn kornuiten onder één hoedje. Men had gezien dat hij reeds de waardevolste bezittingen van Gerrit Schoenmaker uit diens huisje vandaan had gehaald en deze naar zijn eigen woning had overgebracht.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 13