-10- Op het moment dat in Noord-Scharwoude werd gezegd:"Dit nemen u/e ni langer wij gaan hiertegen protesteren zei men in St.Pancras: "Wij hebben dezelfde klachten als jullie en daarom gaan wij jullie protest ondersteunen1.1 In feite is dus het volgend verhaal gebaseerd op een Langedijker gebeurtenis, maar soorgelijke praktijken kwamen ook hier in St.Pancr) voor. Men had hier met dezelfde baljuw, substituut-baljuw en leen mannen te maken. Voor Gerrit Cornelisz. Swart duurde het jaar 1726 slechts een luttj aantal uren. Op de Nieuwjaarsdag van dat jaar vond men hem dood aan de kant van de weg. Zo spoedig mogelijk werd dit meegedeeld aan Schout en Schepenen van Noord Scharwoude, want Gerrit werd in dat dorp gevonden. Nu wordt de tijding: een inwoner van onze plaats ligt dood aan de kant van de weg, nooit met een verheugd gelaat ontvangen. Maar de Schepenen van Noord Scharwoude trokken bij het horen van di bericht wel een bijzonder zorgelijk gezicht. Gerrit Swart, beter bekend als "Gerrit Schoenmaker" was dood. Was de man nu maar thuis overleden. Dan was de zaak heel wat eenvoi ger geweest. Nu hij in de open lucht was gevonden, was de kans op moeilijkheden bijzonder groot. Nu moest dit aan de Baljuw van de Nieuwburg worden gemeld. De bal ju (een rechter en tevens een soort commissaris van politie in een be paald gebied) zou, indien hij dit nodig oordeelde, een onderzoek gaa instellen naar de doodsoorzaak: Was het te wijten aan een ongeluk of was er misdaad in het spel en moest er iemand vervolgd worden Schout en Schepenen mochten dit niet zelf afhandelen. Ze moesten ei met hun handen afblijven, mochten zelf het lijk niet eens vervoeren, laat staan dat ze het zonder toestemming van de baljuw mochten begi ven. Alles heel begrijpelijk. Maar de vroedschap wist van soortgelijke gevallen, waarmee zaken ge paard gingen, die niet acceptabel waren.... In ieder geval baljuw Diederick van Leyden moest op de hoogte worda gebracht Vermoedelijk heeft de schout, die tevens gemeentebode was, niet de i naar Leyden gemaakt, maar heeft hij de substituut =plaatsvervanger' van de baljuw, Pieter Maiden uit Alkmaar, bericht gedaan.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 12