IN DE ARME ZIJN DOOD ZAG DE BALJUW NOG BROOD Het lijkt er veel op dat de vroegere Pancrassers weinig waarde hebben gehecht aan archiefstukken. Want noch op de secretarie, noch in het Streekarchief te Alkmaar zijn veel oude Pancrasser papieren te vinden. Gelukkig werd in de ons omringende plaatsen meer bewaard en komt men in hun archieven af en toe ook nog de naam St.Pancras tegen. Meestal is er dan een gebeurtenis vermeld, die meerdere plaatsen aanging In het archief van Zuid-Scharwoude vond ik een bundel bijelkaar beho rende papieren met als opschrift ""Advertissement van regte van Schepenen en Regenten van Noort Scherwoudt, Zuyt Scherwoudt en Broec, mitsgaders Sunt pancras sig bij hen voegend, tegen Diederick van Leyden, baljuw van de Nieuburg wonend te Leyden, en tegen Pieter maiden, substituut baljuw, wonend te Alkmaar benevens twee leenmannen."" Deze"advertissement van regte" een op de rechtspraak betrekking hebbend stuk) werd opgesteld omstreeks 1730. Dit was een tijd waarvan een toenmalig dichter o.m. zei: 't kantoor is geldeloos de Staten radeloos, de borgers neringloos en d'ampten talleloos, ('t verkoopen straffeloos) de guyten toomeloos, de lasten eyndeloos, de wagters sorgeloos een eyder hopeloos: IN SOMMA ALLES BOOS Er deugde dus niets. Er waren hoge belastingen, die moesten worden opgebracht door de gewone (arme) burgers. Toch was de schatkist leeg, omdat de regeerders ten koste van de burgers, eikaars portemonnees spekten In de door mij gevonden papieren wordt een andere ernstige misstand gesignaleerd. Ook de toenmalige St.Pancrassers vonden dat zoiets beslist niet deug de. (=de schatkist is leeg) (de bovenlaag weet zich aller lei baantjes te verschaffen)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 11