-7- GRONDBORINGEN Met de aangeschafte boor kunnen we snel een beeld krijgen van de opbouw der grondlagen, wat informatie oplevert over evt. bewoningslagen We onderzochten hiermee o.a. het zgn"Otterplaatje" aan de Twuyverweg en de tuin van de N.H.pastorie.Ook boorden we in een zandrug, die we vonden via de eerder genoemde luchtfoto. De rug strekt zich uit van St.Pancras tot het begin van Broek op langedijkOok in de Dijckstal verrichtten we boringen. TENSLOTTE Ook de nu genoemde aktiviteiten moeten leiden tot een steeds betrouw baarder beeld van de wordingsgeschiedenis van St. Pancras. Mocht U de komende tijd Uw terrein ingrijpend gaan wijzigen of iets gaan bouwen, laat het ons weten, zodat we een kijkje kunnen nemen. Indien U interesse heeft in onze aktiviteiten of iets te melden heeft dan kunt U dit doen bij een van de adressen, die achterop de "Klin" staan vermeld. Werkgroep Archeologie. Bij de foto.'s: Enkele echte winter gezichten uit "de goedeoude tijd" in de winter 1987/1988. Boven De afscheidsrit van dokter Destree in januari 1963. In de voorste slee: dokter DestreeTineke en stuurman Jan Blom. In de andere slee: Mevrouw Von BalluseckJacquelien von Balluseck en stuurman Cor Dekker. Beneden Schaats toer tocht door het ambacht in de winter 1.962/1963 Een controle-post op de Veert, dicht bij het Daalmeerpad Dat het ijs toen sterk was, is te zien aan de op het ijs rijdende auto. (foto H.Beens).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1988 | | pagina 9