-58- Moeder de vrouw was ook geen weelde gewend en ze wist goed met geld om te gaan. ieiden waren we gezond en sterk en gewend om te werken, en "tevreden met een eenvoudig leven. Mijn lust en mijn leven was mijn eigen tuinbouwersbedrijfje, ik was vrij en mijn eigen baas. Een ondergeschikte rol kon ik niet spelen, '.'at lag me niet. Ik was liever een klein baasje dan een grote knecht Nu zijn de rollen omgekeerd. Maar in die tijd waren de arbeidslonen zo laag, dat er van een be paalde luxe geen sprake was. Mijn vrouw heeft nooit geen huishoudgeld gehad, dat was niet nodig. Want ze wist goed genoeg met geld om te gaan, zodat ik haar niet ekelijks iets moest toepassen. We deden alles samen. Er was geen ondergeschikte rol van huisvrouw en ook geen mannelijke rol van ge zinshoofd. We hadden gelijke rechten. kit zal wel voor ieder soort samenleving verschillen, maar wij heb ben er nooit een punt van gemaakt. De eerste jaren, van 1922 - 1929 ging het ons redelijk goed. Het was hard werken, maar we wisten toch een paar centen te sparen. aarten werd in 1924 geboren en Corrie in 1927. dn tien jaar later werd onze Jaap geboren en toen was onze huishou - öing compleet. In 1926 kocht ik het huis met erf en schuur op een publieke verko ping voor de prijs van 8.100,Natuurlijk had ik zelf niet genoeg geld. Het meeste moest ik lenen. 60 als eerste hypotheek en de rest met twee borgen van de bank. En het vinden van borgen was niet zo gemakkelijk. Want als je borg stond voor een bepaald bedrag, was er alle kans dat je hiervoor eens werd aangesproken. Het was dus wel een kwestie van vertrouwen. Ook heb ik een verwarmde broeikas laten bouwen, dat was in 1929. Nu had niemand gerekend op een crisis. Wie denkt daar nu aan Een krach op de beurs in Wallstreet. Ja, daarover had ik wel gelezen. Maar het leidde tot een wereld-crisis, en hoe... In 1930 stond ik plotseling voor dit feit. Al werkte ik ook nog zo hard, er was geen keren aan. Daarom zei ik tegen moeder marietje: "Voortaan werk ik van zes uur 's morgens tot zes uur 's avonds en geen uur langer'.' Moeder was blij toe, want de spanning viel weg.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1988 | | pagina 61