-59- Toen kregen we door dat hetleven ook nog andere en hogere waarden had dan alleen maar hard werken en iets opbouwen. Zo heeft ieder mens zijn eigen kijk op het leven. Zo ook Dominicus. Of, zoals hij genoemd werd, Minicus. Hij was een godsdienstig man, hijzelf en ook zijn kinderen hadden bijbelse namen. Een figuur apart. Aan werken had hij een broertje dood. Eens had hij een van zijn kinderen naar de armenvoogd gestuurd met de vraag om een beetje steun. Maar het kind kwam terug met een briefje, waarin stond dat het heel brutaal was om steun te vragen. Minicus was verantwoordelijk voor zijn eigen gezin en het was beter als hij maar ging werken. En Minicus schreef terug: "Heren, ik wou dat ik werken wou'.' Ja, met werken kun je het niet altijd verdienen. De omstandigheden spelen een grote rol. Tijdens de crisisjaren waren de produkten niet te verkopen. Praktisch alles werd vernietigd: aardappelen, groente, fruit, melk, kalveren en biggen. En voor je vernietigde produkten kreeg je een bepaalde vergoeding en steun van de regering. Natuurlijk stond daar tegenover dat de regering een vinger in de pap kreeg. Tuinders kregen een teeltvergunning voor een bepaald percentage en daarop werd kontrole uitgeoefend. Inmiddels waren mijn reserves nul-komma-nul. Geld voor aanschaf van materiaal en extra-uitgaven voor de huishou ding was er niet. Toch wel een.hopeloze toestand. Jaap van Die was keurmeester aan de veiling te Broek op Langedijk. Een rustige en verstandige man. Ik vroeg hem, wat hij van de toestand dacht en zijn antwoord was: "Ik weet het ook niet Schuit. Maar ik heb ook veel tegenslag gehad en soms rees het als een berg voor me op. Maar ik heb gewoon door gewerkt zo maar dag-in-dag-uitEn tenslotte bleek die berg, waar ik niet overheen kon kijken maar een molshoop te zijn. Vaak heb ik aan die woorden gedacht. Als er geen alternatief is, gewoon doorgaan, een oplossing, hoe dan ook, komt er. Omdat ik een zelfstandig bedrijf had, moest ik doorgaan. Maar veel zelfstandigen lieten het zitten en hun bedrijf werd inge pikt door een schuldeiser, een bank of ook wel een particulier. Veel werd verkocht voor een appel en een ei. Maar ik wist steeds mijn rente op tijd te betalen. Want als je meer schuld hebt dan je in waarde bezit, maar je betaalt de rente van je schuld op tijd, dan blijft het bezit .op je naam staan.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1988 | | pagina 60