-4- Ook dit jaar onderzochten we weer diverse bouwputten en terreinen op bewoningssporenHierbij dient te worden opgemerkt dat geen vond sten ook belangrijke informatie voor ons is. Ook dit helpt mee aan het totaalbeeld voor St.Pancras. ONTGRAVINGEN OP BOUWTERREINEN G. Tol Vijzellaan 11 1 onbekende scherf J. Reyr.e Vijzellaan 9 geen vondsten D. Verkuil Bovenweg 91 Molenhoeve Bovenweg 114 K. Kuit Destreelaan 123 Tandarts Bakker Benedenweg 46 A 2 waterputten Heerenweg 173 1 karolingischescherf Nieuwbouw Moerverweg diverse middeleeuwse scherven J. Schut Heerenweg 174 geen vondsten. Sporthal Beverplein geen vondsten. AANGEMELDE VONDSTEN Proost Destreelaan 125 diverse middeleeuwse scherven J.de Vries Noordeinde 20 A diverse laat-middeleeuwse scherven. VELDVERKENNINGEN Ook veldverkenningen van bijvoorbeeld pas omgeploegd land, waarop al weer diverse regenbuien zijn gevallen, leveren soms interessante opper vlaktevondsten op. Zo werden ten tijde van de bouw van de woning Destreelaan 123 op het omgeploegde terrein, dicht bij de Oostwalsloot enkele middeleeuwse scherven gevonden. Ook werd in de Westbeverkoog aan de hand van een luchtfoto een zand plaatje ontdekt. Aan de oppervlakte ervan vonden we een rode, onge glazuurde knikker en een randffagment van blauwgrijs aardewerk. Verder werden in december op het gescheurde grasland tussen Achterweg en de Heerenweg enkele vermoedelijk Fries inheemse aardewerkscherven 0-300) opgeraapt. Bij de foto: Tot ca. 1950 was de zaak van Piet Vroegop aan het Kerkplein gevestigd Naast bakker Hauwert, nu Van Ham. Uit de foto valt op te maken dat ook langs de weg werd verkocht. P.Vroegopin deze Klin beschreven als "de generaal"staat voor de winkeldeurB. Langerak staat bij het paard, de mijnheer achter de wagen is ons niet bekend.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1988 | | pagina 6