-56- Stel je dat nu eens voor, een kind nog en dan al boerenmeid. Maar nood breekt wet. 's Morgens vroeg, om ongeveer 5.00 uur, het bed uit en eerst mee helpen met koeienmelkenDaarna broodeten en vervolgens het nodige huiswerk doen, melkbussen afboenen, helpen met karnen en kazen, enz. Toen ik kennis aan haar kreeg was zij 18 jaar oud en verdiende ze 4,50 per week boven kost en inwoning. Vier en een halve gulden per weekNee,"die goeie ouwe tijd" moet je niet romantiseren. In die tijd was onder de arbeidende be volking de romantiek ver te zoeken. Mijnheer en mevrouw, boer en boerin, ze voelden zich mijlenver verheven boven de dienstmeid of dienstbode en de knecht. Ook moeders oudste broer Cor werkte bij dezelfde boer. Het was slachttijd, dus het zal ongeveer november zijn geweest. Ik kwam bij moeder op bezoek. Cor en Marietje zaten met een lang gezicht bij een tafeltje op de koegang. Op tafel stond een schaal met zwoerd. Ze vertelden me dat de baas met zijn gezin in de kamer karbonaden za ten te eten. Zij moesten eerst het spek van het zwoerd afeten en daarna kregen zij ook van de karbonaden. Nou, dat was een koud kunstje. Ik leegde de pan met zwoerd buiten. Dat was goed voor de katten. Toen ging ik met de lege schaal naar de kamer en vertelde ik dat ik het zwoerd aan de katten had gegeven en dat Marie en Cor recht hadden op hetzelfde eten als zij. En zodoende raakten wij diezelfde avond ook aan de karbonaden. Zo was in 1920 nog de verhouding baas en knecht. En dat was niet alleen zo in de boerenstand, in de steden was er dezelfde afstand van mijnheer en zijn ondergeschikte, mevrouw en de dienstbode. Maar het was mijn stiel niet. Mijn meisje Marie was langdurig ziek geweest. Toen vond ik het beter dat ze nog een tijdje bij ons kwam om op te sterken. Dus dat zei ik tegen de boer en zijn vrouw en ik kreeg daarvoor hun toestemming. Ons van geen kwaad bewust gingen we na die week vakantie naar de boerderij Na de gewone begroeting zei de boer: "Zo, dus Marie moet hier wer ken'.' Ik: "Ja, natuurlijk, wat anders

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1988 | | pagina 58