-55- iets bijzonders en Willem stond bekend als een jongen, die graag stuntjes verrichtte. En ja hoor, Willem vloog wat rondjes, wilde toen weer dalen, ging wat lager vliegen, trok weer op, ging weer dalen.... en toen gebeurde het. Met een flink gangetje kwam hij naar beneden en met dat brommende ding vloog hij recht op het publiek af. Toen het toe stel nog zo'n 150 meter van ons was verwijderd en misschien nog 3 meter boven de grond was, toen zag ik Willem er uit springen. En hij ging wel vier slagen-over-de-kopEn dat ding kwam met een rotgang op ons af. Ik stond tegen het damhek van het melkhok en 'k dacht alleen: "Weg wezen i" Dwars door het hek ging het vliegtuig op zijn kop in de sloot staan. Gelukkig waren er geen persoonlijke ongelukken. Het vliegtuig had wel schade. De propeller was aan flarden, een wielband was kapot en er zat een groot gat in de bodem. Willem kwam met grote stappen aanlopen. Hij zei nog tegen mij: "Kon je geen vleugel grijpen om dat ding om te scheuren'.1 Ja, toevallig was ik al blij dat ik weg kon komen. Met een stel mannen hebben we het geval weer uit de sloot getrokken en op het bleekveld gezet. Willem en zijn vriend Frank Henselmans hebben het samen weer opgeknapt. Een nieuwe propeller, het gat in de bodem werd gedicht met een koedek, een band van een motorfiets om het wiel en hij kon weer vliegen. De avond van tevoren vroeg hij me of ik meeging. Nou, voor geen prijs. Frank Henselmans is meegegaan. De burgemeester en de politie van Heer Hugowaard kwamen met een verbod om te vliegen, maar Willem liet de motor brullen en toen maakten ze ruimte. Bij het opstijgen viel de motorband van het wiel, maar toch wist hij veilig te landen op Schiphol. Later is Willem vlieginstrukteur geworden. Augustus 1920. Met Cudorper kermis kreeg ik kennis aan moeder Marietje. Hoewel onze karakters veel verschilden, bleef de verkering aan en nu (in 1977) zijn wij alweer 55 jaar getrouwd. Moeder diende als boerenmeid bij Van Graft in Heer Hugowaard. Zij kwam uit een gezin met zeven kinderen. Haar vader was arbeider, dus de kinderen moesten zo spoedig mogelijk zich zelf zien te redden. Op 13-jarige leeftijd ging Marietje dan ook uit dienen en wel als boerenmeid.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1988 | | pagina 57