-52- Duizenden mensen zijn gesneuveld en voor wie Voor hun gezin, voor hun familie of voor hun bestaan of vrijheid Kom nou. Soldaten gaan niet vrijwillig, hen wordt niets gevraagd, ze moeten. Als ze in oorlogstijd weigeren, worden ze doodgeschoten, dus er is geen keus Vechten moet je voor je vrijheid, welke betrekkelijk is. Voor land en eigendom, wat echter de meeste mensen niet bezitten. Maar goed, Nederland bleef neutraal, dus wij zaten aan de goede kant Indat opzicht althans. Want omdat er door die oorlog te weinig grondstoffen waren te krijgen, was er veel werkloosheid. Ik herinner me nog een versje uit die tijd: Van Jan en alleman zingen de tipperairie en 's nachts dromen ze ervan. Maar als je werkeloos bent ga je hier en daar om werk an En je hoort ze allemaal zeggen:"Nee, het is mobilisatieman'.' Refrein: En dan ga je, je moet toch eten, naar het steuncomité en daar wordt je dan voorgelezen: vier harde guldens voor je twee en twintig centen voor ieder kindje dat op je boekje staat. Het is een lange weg naar de commissie, waar zoveel wordt (gepraat. Het waren voor de producent geen slechte jaren. Dat wil zeggen, als je boer of tuinder was. Alles werd in die tijd ook duurder. De landprijzen liepen op, ock gingen de lonen omhoog. De S.D.A.P. (sociaal democratische arbeiderspartij) begon zich te roeren In die tijd ontstond de scheiding tussen kerk en socialisme, conserva tief en progressief, links en rechts. Het is wel opmerkelijk dat er in of vlak na een oorlog altijd verander ingen plaatsvinden in de politieke - en economische verhoudingen. Gelukkig komt aan alles een einde, ook aan een oorlog. Maar de oorlog 1914-1918 heeft vele duizenden mensenlevens gekost en heel veel invaliden moesten met een minimum-pensioentje maar verder zien te strompelen. April 1918 moest ik voor de keuring opkomen. De keuring vond plaats in het gemeentehuis van Heer Hugowaard.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1988 | | pagina 54