HERINNERINGEN UIT HET LEVEN VAN PIET SCHUIT. Irt de vorige Klin werd verteld hoe Piet Schuit zijn vroe ge jeugd beleefde in het nog erg kleine St.Pancras van vlak na de laatste eeuwwisseling. Wie en hoe zijn groot ouders waren in een tijd toen het dorpse buurten nog de plaats vervulde van onze (kabeltelevisieover de ont kerkelijking en een beginnende techniek. Evenals verleden jaar wijzen we er op dat dit persoonlijke herinneringen zijn. Iemand uit ons dorp beleefde het zó. Hij onthield datgene, wat het meeste indruk op hem maakte. En hij beleefde en bezag het vanuit zijn levensvisie. Dat kan bij lezers zowel, instemmend geknik als gefronste wenkbrauwen te weeg brengen. Als bestuur van de vereniging "oud Sint-Pancras" hopen we dat het lezen van deze herinneringen mag leiden tot een beter begrip van bepaalde mensen in een bepaalde tijd. Of, zoals hij zelf schreef: "Als wij er niet meer zijn, lees dan dit verhaal nog eens. Misschien hebben jullie er iets aanV Tijd Het is lang geleden mijn jeugd, het spel in mijn herinnering. Zo kort, één dag, een flits. Toch lang geleden. Wat is tijd De ocrlog 1914 - 1918. Ik was 14 jaar oud toen er geruchten gingen over een oorlog tussen Duitsland en Frankrijk. Omdat de Duitsers via Nederland en België Frankrijk wilden binnen vallen, werden alle dienstplichtigen gemobiliseerd. Gelukkig bleef Nederland vrij van die invasie en bleven wij neutraal. Waarom de toenmalige Duitse keizer Wilhelm zo nodig die oorlog te gen Frankrijk moest voeren, wist ik niet. Tenslotte was ik amper 15 jaar oud. En nog weet ik nooit zeker de achtergronden, waarom lan den en volken zo stom zijn om een oorlog te voeren. Het volk wordt opgehitst (hersenspoeling) Die ander is de vijand en de overwinnaar heeft gelijk.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1988 | | pagina 53