-3- WERKGROEP JAARVERSLAG van de WERKGROEP "VRONOLOGIE" De werkgroep archeologie, genaamd "Vronologie" heeft, in het tweede jaar van haar bestaan geen spectaculaire vondsten te melden, hetgeen niet wil zeggen dat de werkgroep heeft stilgezeten. Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten ^ROWOLOGlfc Van de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) ontvingen wij kopieën van alle bekende vondstmeldingen uit ons werkgebied. Hierbij was een lijst uit 1951 van de heer A.J.Witte met 27 vondstmeldingen, geregistreerd via kadastrale perceelnrs. uit die tijd. De werkgroep heeft voor het R.O.B. en uit eigen interesse deze lijst "vertaald" in coördinaten van de Topografische kaart van ons gebied, zodat op een overzichtskaart kan worden aangegeven waar het betreffende materiaal gevonden is. Ons werd duidelijk dat de heer A.J.Witte over geheel St.Pancras bewoningssporen heeft gevonden. Naar "zijn" opgave zowel uit de Romeinse tijd 0 - 400 jr. n. Chr.) als de vroege en late middel eeuwen. (700-1400) Wij hebben met de heer Alders van het R.O.B. afgesproken om deze vondsten, die opgeslagen zijn in het depot te Haarlem, te gaan be kijken en zo mogelijk te determineren. --Het afgelopen jaar heeft de heer Alders (R.O.B.) het scherven- materiaal, wat in 1976 gevonden is in het huidige industrieter rein Beverkoog, uitvoerig bekeken. Hij bevestigde dat bijna al het materiaal u.t de 11 12 en 13 eeuw afkomstig is, dus voordat Vronen in 1297 werd verwoest. Op de landelijke bibliotheekdag had de werkgroep een kleine tentoon stelling in de plaatselijke bibliotheek. Zowel schervenmateriaal als kaarten van ons werkgebied vielen te bezichtigen. Voor het veldwerk hebben we dit jaar een grondboor en een meetlint van 30 meter aangeschaft. Vanuit het Boerhoop-museum kregen we het verzoek om een model te maken van de in 1986 gevonden weiwaterput, opgebouwd uit veenplag- gen- aan de Benedenweg. Dit model wordt momenteel gemaakt en ko mend voorjaar aan het Boerhoopmuseum uitgeleend.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1988 | | pagina 5